Crna Gora ima potencijala da do 2030. sprovede zelenu energetsku tranziciju

INTERVJU: Branko Radulović, poslanik u Skupštini i univerzitetski profesor

Govoreći o hidroenergiji, Radulović je kazao da podržava gradnju hidrocentrala.
-Vodotok Pive je bogomdan za hidrocentrale jer rijeka protiče kroz kanjon i tu nema stanovništva. Prioritetno bi trebalo na toj lokaciji izgraditi četiri hidroelektrane koje bi bile jedna pored druge, u nizu.