Park prirode Stari Ulcinj uskoro još jedno zaštićeno morsko područje

Nakon održane javne rasprave u okviru koje su održane dvije javne tribine o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode Stari Ulcinj, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji s Agencijom za zaštitu životne sredine i podršku GEF projekta „Promocija upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskog i obalnog ekosistema Crne Gore“, finalizovalo zone zaštite budućeg zaštićenog područja.

Međunarodni dan čišćenja obala organizovan širom Crne Gore

Cilj Međunarodnog dana čišćenja obala nije kratkoročno i prividno ukloniti otpad, već pronaći rješenje za prestanak gomilanja plastike za jednokratnu upotrebu, jer upravo ona čini više od polovine otpada svake godine. Najveći zagađivači su svjetske, ali i lokalne kompanije koje proizvode napitke u amabalaži za jednokratnu upotrebu.

U Crnoj Gori oko 400 divljih deponija – problem sa kojim se borimo decenijama

načajan broj jedinica lokalne samouprave ulaže velike napore i finansijska sredstva u cilju uklanjanja otpada na nelegalnim lokacijama. Aktivnosti na eliminisanju ovakvih odlagališta moraju da budu upotpunjene izgradnjom infrastrukture, postavljanjem kontejnera u koje bi građani mogli da odlažu otpad, kao i pojačanim mjerama nadzora inspekcijskih organa – kazali su iz ministarstva.