Park prirode Stari Ulcinj uskoro još jedno zaštićeno morsko područje

Vlada Crne Gore uskoro će područje Parka prirode Stari Ulcinj proglasiti za još jedno zaštićeno morsko područje.

Nakon održane javne rasprave u okviru koje su održane dvije javne tribine o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode Stari Ulcinj, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji s Agencijom za zaštitu životne sredine i podršku GEF projekta „Promocija upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskog i obalnog ekosistema Crne Gore“, finalizovalo zone zaštite budućeg zaštićenog područja. 

Kako nam je saopšteno, finalna zonacija zaštićenog područja izrađena je na prijedlog Instituta za biologiju mora iz Kotora i uz saglasnost profesionalnih ribara iz Ulcinja. 

Foto: mapio.net

-Od prirodnih vrijednosti Parka prirode „Stari Ulcinj”, kao ciljne za zaštitu u morskom dijelu se izdvajaju sljedeća staništa i vrste visoke reprezentativnosti: staništa biocenoze – naselja morske trave (Posidonia oceanica), naročito u uvali Kruče, okolini ostrva Stari Ulcinj i sjevernije, dok je južnije od uvale Kruče pojas posidonije uz obalu veoma uzak, a zatim koraligene biocenoze, i to: infralitoralne enklave u djelovima procjepa i šupljina gdje nedostaje veća količina svjetlosti, te na prelazu u cirkalitoralnu koraligensku biocenozu i cirkalitoralne na stjenovitoj podlozi od rta Rep ka unutrašnjosti uvale Valdanos, uključujući facijes sa zaštićenom vrstom sunđera Axinella cannabina. Takođe, infalitoralne asocijacije više ekološki značajnih vrsta u uvali Kruče, i to: čvoraste morske rese (Cymodocea nodosa), zelene morske alge Dasycladus vermicularis, smeđe morske alge Cystoseira compressa, uključujući velike kolonije endemičnog kamenog korala Cladocora caespitosa na jugo-istočnom dijelu uvale Kruče, na 10m dubine, te asocijacije zelenih filamentoznih algi Flabellia petiolata i Peyssonnelia squamaria na više manjih lokacija a najviše na rtu Rep ka uvali Valdanos, polupotopljene pećine, naročito u uvali Valdanos ali i u uvali Kruč – saopšteno je iz Ministarstva.

Foto: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma

Kako su kazali, izdvojene su i vrste koje su zaštićene crnogorskim i međunarodnim propisima, uključujući naročito sljedeće: Cymodocea nodosa, Cystoseira amentacea, Cladocora caespitosa, Axinella canabina, Spongia lamella, Paliurus elephas, Tonna galea i druge.

-U kopnenom dijelu se kao ciljne za zaštitu izdvajaju sljedeća staništa visoke reprezentativnosti, mediteranska stjenovita obala obrasle endemičnim vrstama roda Limonium i šume crnike (Quercus ilex) – saopšteno je Ecoportalu iz Ministarstva.

Slijedi, kako su dodali, sprovođenje zakonski utvrđene procedure prikupljanja mišljenja od relevantnih institucija, prije donošenja Odluke Vlade Crne Gore o proglašenju zaštićenog područja.

Podsjećamo, Vlada je nedavno proglasila još dva zaštićena morska područja Park prirode „Katič” i Park prirode „Platamuni“.

M.L.

Čitajte još