Da li je izgradnjom hidroelektrane na Komarnici moguće ostvariti ekonomske benefite i sačuvati prirodu?

Ministarstvo ekonomije je u avgustu 2020. godine izdalo Elektroprivredi Crne Gore Koncesioni akt za projekat hidroelektrane Komarnica koji je prethodno usvojila Vlada Crne Gore. U skladu sa Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica i Odlukom Odbora direktora, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je predala Ponudu za koncesiju – Korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica u cilju proizvodnje električne energije

Podzemna voda sa dubine 3.000 metara za zagrijavanje Beča

Zakopano blago skriveno je ispod grada Beča, gdje je na dubini od oko 3.000 metara otkriven geotermalni rezervoar. Ova geotermalna energija bi se mogla izvući na površinu i unijeti u sistem daljinskog grijanja preko razmjenjivača toplote