Sve više investitora ulaže u obnovljive izvore energije

Sve više investitora zainteresovano je za gradnju energetskih objekata za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora, o čemu svjedoči i informacija da je planirana gradnja dvije solarne elektrane, jedne u Šavniku, a druge na Cetinju

Postavljeno 645 solarnih elektrana

Do kraja prošle sedmice izgrađeno je 578 solarnih elektrana kod domaćinstava, dok je na firmama postavljeno 67 panela, ukupno 645, saopšteno je iz kompanije EPCG – Solar gradnja

Hrvatska ukida PDV na ulaganje u solarne elektrane

Vlada Republike Hrvatske je na prvoj održanoj sjednici nakon ljetnje pauze raspravljala i pripremi građana i države na mogući energetski cjenovni šok u narednim mjesecima. Vlada je tada najavila da će, uz ostale mjere, ukinuti PDV na ulaganja u solarne module