Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Izazovi i perspektive upravljanja otpadom u Crnoj Gori

Unapređenje upravljanja otpadom: Novčani podsticaji i kaznene politike

Centar za klimatske promjene UDG organizovao je danas Okrugli sto “Održivo upravljanje otpadom u Glavnom gradu Podgorici”. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Konceptom nultog otpada ka klimatski neutralnoj Podgorici”, koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica.

Foto: Centar za klimatske promjene UDG

Otvarajući Okrugli sto, direktorica Centra za klimatske promjene, Ivana Vojinović je istakla da iako Glavni grad ima najbolju infrastrukturu za upravljanje otpadom u državi i on se, kao najrazvijenija jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, suočava sa izazovima uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja otpadom. Uprkos infrastrukturi koju čine sanitarna deponija „Livade”, regionalni reciklažni centar, čak 6 reciklažnih dvorišta i mreža kontejnera, polupodzemnih kontejnera i kanti, imamo brojne primjene komunalne nekulture. Vojinović je podsjetila da su Glavni grad i Centar za klimatske promjene UDG potpisali Memorandum o saradnji u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, te da se očekuje nastavak saradnje na polju izgradnje Glavnog grada kao zelenog grada.

Pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Branka Knežević je pozdravila realizaciju projekta „Konceptom nultog otpada ka klimatski neutralnoj Podgorici”, te ukazala da će Glavni grad uvijek podržavati zdrave ideje i inicijative koje će ozelenjavati Glavni grad, posebno jer se tokom 2022. godine Glavni grad Podgorica, zajedno sa još 100 gradova iz 27 država članica EU i 12 gradova iz zemalja pridruženih Programu EU za istraživanje i inovacije „Horizont Evropa“, našao na listi gradova koji će učestvovati u Misiji EU za klimatski neutralne i pametne gradove do 2030. godine, te da će brojne aktivnosti u sklopu navedene Misije morati da se sprovode.

V.d direktor Čistoća d.o.o Denis Hot se osvrnuo na probleme koje preduzeće Čistoća d.o.o ima u svom poslovanju, te istakao da je uspostavljanje koncepta nultog otpada veoma skupo, odnosno da je potrebno da se najprije ide u pravcu sakupljanja otpada na teritoriji Glavnog grada. Hot je ukazao da je politika EU u oblasti upravljanja otpadom i ono što je predstavljeno na Okruglom stolu nedostižno za Podgoricu u uslovima finansijske opterećenosti Čistoća d.o.o, a problematizovao je i efekte postojećeg sistema primarne selekcije otpada na suvu i mokru kantu, koji po njegovom mišljenju nije efikasan.

Foto: Freepik

Koautor Publikacije „Koncept nultog otpada za Glavni grad Podgoricu“, Nebojša Pokimica je predstavio Publikaciju koja bi trebalo da bude dio šireg konteksta sistemske transformacije Glavnog grada ka klimatskoj neutralnosti, i u kojoj su predstavljeni principi sistema nultog otpada, povezanost ovog sistema i cirkularne ekonomije, dati primjeri evropske prakse gradova sa „nultim otpadom“, stubovi na kojima bi trebalo da počiva strategija razvoja Podgorice kao zajednice sa „nultim emisijama“ iz otpada, itd. 

Na Okruglom stolu je zaključeno da je upravljanje otpadom zajednički i sistemski problem, te da uprkos tome što je zakonom delegirano kao izvorna nadležnost jedinica lokalne samouprave, angažman države po ovom pitanju mora biti mnogo veći, da se mora što hitnije donijeti i javnosti predstaviti novo zakonsko rješenje u oblasti upravljanja otpadom, da Crna Gora, pa samim tim ni Glavni grad, nema viziju borbe protiv plastičnog otpada, da su pored komunalnog otpada veliki problem u Podgorici i otpadne gume za rješavanje čijeg tretmana zadnje tri godine nije bilo nikakvih aktivnosti od strane države. Konačno, učesnici Okruglog stola su se saglasili po jednom pitanju, a to je da je uvođenje sistema novčanih podsticaja za građane da vrše primarnu selekciju otpada u svojim domaćinstvima, kao i dosljednija i striktnija primjena kaznene politike i izricanje novčanih kazni, početni korak da se unaprijedi upravljanje otpadom u glavnom gradu.

Prir. N.B.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Poziv preduzećima za bespovratna sredstva za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom

ECO MNE

Uvoznici i proizvođači biće obavezni da zbrinjavaju otpad, najavljena i zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa

ECO POLIS

Upoznajte prvi i jedini njemački grad koji se obavezao na „nulti otpad”