Informativne brošure preduzeća „Čistoća“ za pravilno odlaganje otpada

Gradsko preduzeće „Čistoća“ uz mjesečni račun građanima Podgorice dostavilo je i informativne brošure-flajere, sa ciljem podsjećanja na mjesta i prostore obezbijeđene za pravilno odlaganje otpada, saopštila je Ecoportalu, portparolka preduzeća „Čistoća“, Senada Mulešković. -Flajeri sadrže osnovne informacije o Društvu, kao i podatke o lokacijama reciklažnih dvorišta, rasporedu velikih kontejnera namijenjenih za odlaganje biljnog i kabastog […]

Akcija Ministarstva: Pokažimo kolektivnu odgovornost, odvajajmo otpad

Kako je saopšteno iz Ministarstva, aktivnosti će između ostalog podrazumijevati selektivno odvajanje, odlaganje i reciklažu: iskorišćenog kancelarijskog papira, kartona i novina – u plavim kantama, odlaganje pet ambalaže i plastika sa oznakom 1 (flaše/ice za vodu, mineralnu vodu, sokove, itd.) – u žutim kantama i odlaganje iskorišćenih tonera za štampanje – u zelenim kantama.