Cijena za tonu otpadnog vozila porasla na 400 eura

Preduzeće Deponija povećalo je otkupnu cijenu za otpadna vozila sa 180 eura po toni na 400 eura kako bi podstakli građane da odlažu otpad na ekološki propisan način, saopšteno je iz Deponije.

Informativne brošure preduzeća „Čistoća“ za pravilno odlaganje otpada

Gradsko preduzeće „Čistoća“ uz mjesečni račun građanima Podgorice dostavilo je i informativne brošure-flajere, sa ciljem podsjećanja na mjesta i prostore obezbijeđene za pravilno odlaganje otpada, saopštila je Ecoportalu, portparolka preduzeća „Čistoća“, Senada Mulešković. -Flajeri sadrže osnovne informacije o Društvu, kao i podatke o lokacijama reciklažnih dvorišta, rasporedu velikih kontejnera namijenjenih za odlaganje biljnog i kabastog […]

Akcija Ministarstva: Pokažimo kolektivnu odgovornost, odvajajmo otpad

Kako je saopšteno iz Ministarstva, aktivnosti će između ostalog podrazumijevati selektivno odvajanje, odlaganje i reciklažu: iskorišćenog kancelarijskog papira, kartona i novina – u plavim kantama, odlaganje pet ambalaže i plastika sa oznakom 1 (flaše/ice za vodu, mineralnu vodu, sokove, itd.) – u žutim kantama i odlaganje iskorišćenih tonera za štampanje – u zelenim kantama.