U Crnoj Gori najveći zagađivači energetski i industrijski sektor

Činjenica da je na mjernom mjestu u Bijelom Polju prošle godine registrovano više dana sa prekoračenjem srednje dnevne koncentracije PM10 čestica nego u Pljevljima ukazuje na do sada neadekvatno tretiran problem kvaliteta vazduha u Sjevernoj zoni tokom grejne sezone