Na koji način spriječiti poplave u Crnoj Gori?

Klimatske promjene uzimaju sve veći zamah, pa su se ove godine javile velike suše tokom ljetnjih mjeseci, dok je mjesec novembar obilježen značajnim količinama padavina izazivajući ogromne štete

Kako Crna Gora upravlja rizicima od poplava

Strategija upravljanja vodama u oblasti zaštite od voda definisala je kao strateški cilj smanjenja rizika od štetnog dejstva voda i u okviru ovog cilja operativne ciljeve i mjere za njegovo dostizanje