Ograničenim izvozom drvnih sortimenata, smanjiće se bespravna sječa

U Izvještaju o zdravstvenom stanju šuma za 2020. godinu, koji su radile stručne službe Uprave za šume, a koji je usvojen na posljednjoj sjedniic Vlade, zaključeno je da zdravstveno stanje šuma u Crnoj Gori u prethodnoj godini nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali da vitalnost, dugoročna stabilnost i otpornost šuma nijesu ugroženi.