Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Usvojen Godišnji plan gazdovanja šumama, fokus stavljen na bespravnu sječu i požare

Vlada Crne Gore je na 30. sjednici usvojila Godišnji program gazdovanja šumama za 2021. godinu, koji su izradile stručne službe Uprave za šume.

Mjere zaštite šuma

Usvajanje Programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima. 

-Program predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti Uprave za šume, koje se ogledaju prije svega na preduzimanju mjera na: uređivanju, zaštiti i uzgoju šuma, korišćenju šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda i upravljanju lovištima posebne namjene – piše u Vladinom dokumentu.

Ovim Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti istih, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine. Svrha donošenja Programa gazdovanja šumama je ostvarivanje osnovnih funkcija šuma, i to kako privredne, tako socijalne i ekološke, uz obavezu da se za realizaciju mjera moraju obezbijediti neophodna finansijska sredstva.
U vezi sa tim, programom su prikazana finansijska sredstva za sprovođenje mjera na gazdovanju šumama po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, po obimu i vrsti radova. Ukupno planirani finansijski prihodi planirani Programom po osnovu gazdovanja šumama, korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene iznose 7.604.782,90 eura.

Zaštita crnogorskih šuma

-Zaštita šuma na teritoriji Crne Gore biće usmjerena na sprječavanje pojava bespravnih sječa, zaštitu šuma od biljnih bolesti, štetočina i šumskih požara. Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetočina i požara vrši se u skladu sa zakonskim propisima, godišnjim planovima i dugoročnim programom zaštite. Najznačajnije mjere u okviru zaštite šuma u 2021. godini, odnose se na: – sprovođenje mjera od strane Uprave za šume na zaštiti šuma od šumskih požara utvrđenih Zakonom o šumama i planovima zaštite od šumskih požara: angažovanje osmatrača požara, izgradnja vodozahvata, protivpožarnih puteva, protivpožarnih pruga, obezbjeđenje sredstava za troškove gašenja požara, obezbjeđenje sredstava za nabavku opreme, preventivno uzgojne mjere i slično – piše u dokumentu Vlade.

Kako se navodi, šumski požari predstavljaju globalni ekološki i ekonomski problem, pa su zbog svoje geografske pozicije i sve izraženijeg negativnog uticaja klimatskih promjena, crnogorske šume posebno ugrožene. 

-U susret obavezama koje proističu iz Zakona o šumama i Zakona o zaštiti i spašavanju, preduzimaju se pojačane aktivnosti u slučaju pojave šumskog požara, na njihovom sprječavanju i dojave nadležnim službama i institucijama – dodaje se u dokumentu.

Proizvodnja reproduktivnog materijala šumskog drveća

Proizvodnja šumskog sjemena u 2021. godini zavisiće od obima uroda sjemena, vrste sjemena koje će se sakupiti, plana rasadničke proizvodnje, kao i plana proizvodnje za šumsko-uzgojne radove za 2022. godinu. 

– Proizvedeni sjemenski materijal će se upotrijebiti za rasadničku proizvodnju u šumskim rasadnicima koji su u vlasništvu Uprave za šume u Kolašinu i Rožajama. Troškovi za sjemensku proizvodnju ukalkulisani su kroz povremenu radnu snagu – navodi se u Vladnom doumentu.

Upravljanje lovištima

Savremeno lovno gazdovanje zahtjeva od lovca i korisnika lovišta da obezbijede dovoljne količine prirodne hrane, a pored toga i dovoljne količine dodatne hrane, odgovarajuće za svaku vrstu divljači. Iznošenje hrane u lovište zavisi od procjene koliko je potreba divljači za dodatnom količinom hrane, koju ista nije u stanju da obezbjedi iz prirodnih uslova. 

-S obzirom na prirodne uslove lovišta, naročito na klimatske uslove, duge i hladne zime sa većim sniježnim padavinama, smatramo da je divljač u lovištu neophodno prihranjivati. Takođe, planirana je izrada određenog broja lovno – tehničkih objekata, prevashodno hranilišta, solila i stabilnih čeka. U te svrhe je planirano da se izdvoji 10.000 eura – pojasnili su iz Vlade.

Prir. M.L.

Foto ilustracije: Architectural Digest,The nature conservancy

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Alarmantna situacija: Nelegalna sječa stabala u Nacionalnom parku Durmitor

ECO MNE

Green Home realizovao trening o građanskom aktivizmu u oblasti upravljanja šumama

ECO MNE

Pokrenuti reviziju Plana gazdovanja šumama u Opasanici