Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Ograničenim izvozom drvnih sortimenata, smanjiće se bespravna sječa

Vlada Crne Gore je, na 20. sjednici odlučila da privremeno ograničeni izvoz određenih drvnih sortimenata.

Kako su saopštili iz Vlade, ovakva odluka uslijedila je zbog značajnog odliva drvnih sortimenta u oblom stanju do kog je došlo usljed nedovoljne kontrole i evidencije izvršavanja ugovora o korišćenju šuma od 2010. do 2015. godine.

– Vlada je u prethodnom periodu bila prinuđena da, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, uvede ograničenje izvoza u ovoj oblasti. Konstatovano je da su efekti dosadašnje primjene očigledni i apsolutno su na fonu toga da je zaustavljen izvoz drvne sirovine, a da se značajno uvećava izvoz prerađenog drveta, što su bili i ciljevi odluke. Daljom primjenom Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata spriječiće se nestašica drvnih sortimenata na domaćem tržištu, a privredna društva će imati stabilnije poslovanje – navodi se u saopštenju.

Osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će građani imati sigurno snadbijevanje ogrevnim drvetom. 

Takođe, kako pojašnjavaju, primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa.  

Zdravstveno stanje šuma

U Izvještaju o zdravstvenom stanju šuma za 2020. godinu, koji su radile stručne službe Uprave za šume, a koji je usvojen na posljednjoj sjedniic Vlade, zaključeno je da zdravstveno stanje šuma u Crnoj Gori u prethodnoj godini nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali da vitalnost, dugoročna stabilnost i otpornost šuma nijesu ugroženi.

-Na osnovu podataka sa terena, može se konstatovati da postoje dva značajna problema koji uslovljavaju hitnu reakciju nadležnih službi, korisnika šuma u državnoj svojini i vlasnika privatnih šuma, a odnose se na pojavu sušenja šuma na prostoru opštine Pljevlja, kao i na činjenicu da postoji značajan dio opožarenih šumskih površina na kojima nijesu sprovedene mjere sanacije do kraja. Iz tih razloga, neophodno je podrediti redovne mjere na gazdovanju šumama u područnoj jedinici Pljevlja sprovođenju sanitarnih mjera, koje su u prethodnom periodu izostajale, a koje će unaprijediti zdravstveno stanje šuma, posebno na bivšem koncesionom području „Vektre Jakić“ Pljevlja – piše u saopštenju.

Procjenjuje se, kako su istakli, da se oko 20% šumskih sastojina u Crnoj Gori nalazi u raznim fazama degradacije, pa je prioritetan zadatak eliminisanje ključnih uzročnika degradacije.

U Izvještaju je analiziran i udio površine pod šumom zahvaćene požarima u Crnoj Gori u 2020. godini, koji iznosi 0,64 %. 

-Za zemlje Sredozemlja, u koje spada i Crna Gora, smatra se da je procenat opožarene površine od 1% do 1,5% u odnosu na ukupnu površinu pod šumama, u granicama normale. Kada je riječ o bespravnim sječama i drugim bespravnim aktivnostima u šumarstvu, u 2020. godini povećan je broj podnesenih krivičnih prijava protiv počinilaca bespravnih radnji u određenim područnim jedinicama – dodaju iz Uprave za šume.

Ekološka država

S obzirom da je Crna Gora deklarisana kao ekološka država, koja se po šumovitosti nalazi u vrhu Evropskih zemalja, naše prirodno bogastvo šuma predstavlja najveći oslonac u borbi protiv klimatskih promjena i šume predstavljaju našu najbolju liniju odbrane protiv niza ekstremnih pojava, zbog čega su neophodni dodatni napori svih nas kako bismo poboljšali zdravstveno stanje naših šuma.

– Šume stvaraju povoljnu mikroklimu, održavaju stabilnost vodnih tokova i spriječavaju pojave poplava, klizišta, mrazišta i nastanak jakih vetrova, tako da čuvajući šume čuvamo naše zdravlje i našu budućnost – zaključuje se u saopštenju Uprave za šume.

Prir. M.L.

Foto ilustracije: Pexels

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Nekontrolisano krčenje šuma mora biti zaustavljeno

ECO MNE

Požari prošle godine uništili 17.102 ha crnogorskih šuma

ECO POLIS

Ulaganje u šume jednako ulaganju u čovječanstvo