Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Usvojen energetski bilans

Bilans električne energije: Planirana proizvodnja u 2022. godini 3.519,15 GWh

Vlada je usvojila Energetski bilans Crne Gore za ovu godinu koji će obuhvatati – Bilans električne energije, Bilans uglja, Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, Bilans prirodnog gasa i bilans toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje i industrijsku upotrebu. 

Dokument je pripremljen na bazi podataka o bilansu električne energije dobijenih od strane Elektroprivrede Crne Gore, CEDIS-a, CGES-a, proizvođača električne energije u Crnoj Gori, bilansa uglja od strane Rudnika uglja, kao i procijenjenog prometa naftnih derivata od strane naftnih kompanija. 

Energetskim bilansom za ovu godinu, koji je Vlada usvojila u decembru, rad Termoelektrane (TE) Pljevlja predviđen je u punom kapacitetu, bez smanjenja broja radnih sati zbog ekološke rekonstrukcije.

Planirana proizvodnja električne energije je 3.519,15 GWh što je za 4,68% manje od projektovanog ostvarenja u 2021. godini. Planirana bruto potrošnja je 3.571,93 GWh, za oko 2% više od projektovanog ostvarenja za 2021. godinu. Planirani deficit, razlika između proizvodnje i potrošnje, za 2022. godinu je 52,78 GWh.

Foto: Investitor – Planirana proizvodnja električne energije TE „Pljevlja” u 2022. godini je 1.317 GWh

Planiranje proizvodnje u hidroelektranama Elektroprivrede Crne Gore urađeno je na osnovu važećih hidroloških podloga i planova remonta koje dostavljaju odgovarajuće službe elektrana. Planirana proizvodnja TE „Pljevlja” je urađena na osnovu planiranih termina godišnjeg remonta i održavanja postrojenja, u skladu sa potrebama konzuma, kao i sa optimizacijom korišćenja mogućnosti portfolija sa kretanjem cijena električne energije na tržištu. Planirana proizvodnja iz malih hidroelektrana u vlasništvu koncesionara, iz vjetroelektrana i solarnih elektrana, urađena je na osnovu podataka dostavljenih od strane vlasnika ovih elektrana. 

Foto: International Renewable Energy Agency

Planirana proizvodnja električne energije iz hidroelektrana za 2022. godinu je 1.876 GWh što je 1,96% više u odnosu na plan, odnosno za 8,97% manje od procijenjene proizvodnje za 2021. godinu. Od toga, planirana proizvodnja u HE Perućica iznosi 920 GWh ili 49%, HE Piva 750 GWh ili 40%, dok se u malim hidroelektranama planira proizvodnja od 206 GWh ili 11%.

Proizvodnja iz vjetroelektrana

Planirana proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana za 2022. godinu je 322,10 GWh što je na nivou procijenjene proizvodnje za 2021. godinu. Vjetroelektrana Krnovo, instalisane snage 72 MW, prema planu za 2022. godinu treba da proizvede 201 GWh, što je 6,35% više od procjene ostvarenja u 2021. godini. 

Proizvodnja vjetroelektrane Možura, instalisane snage od 46 MW, u 2022. godini planirana je u iznosu od 121 GWh što je za 9,02% manje od procjenenog ostvarenja u 2021. godini. 

Foto: Stockhead

Proizvodnja solarnih elektrana 

Planirana proizvodnja električne energije iz solarnih elektrana za 2022. godinu iznosi 3,45 GWh što je 25% više od procijenjene proizvodnje za 2021. godinu. 

Proizvodnja iz Termoelektrane Pljevlja 

Proizvodnja električne energije TE „Pljevlja” za 2022. godinu planirana je na iznos od 1.317 GWh. Planirana proizvodnja veća je od procjene ostvarenja u 2021. godini za 5,36%, dok će procijenjena proizvodnja u 2021. godini biti manja od planirane za 5,8%, a od ostvarene u 2020. godini za 15,93%. 

Bilansom energije za rad Kombinata aluminijuma bilo predviđeno 586 GWh, dok je sada ugovoreno 61 GWh u narednoj godini. KAP je do sada dobijao 16,5 odsto ukupne potrošnje, a ove godine taj nivo iznosiće svega 1,7 odsto.

Prir. M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

EPCG: Počinje izrada projekta toplifikacije Pljevalja

ECO MNE

Postoji osnovanost da cijene električne energije ostanu iste i 2023. godine

ECO MNE

Početak izgradnje VE Brajići zavisiće od dinamike izrade planske dokumentacije