Baterijski sistemi za smanjenje “maksigrafa”

Praktičan primjer analize isplativosti i ugradnje ovakvog sistema smo dobili od kompanije Vigoris Ecotech iz Podgorice i firme Rens iz Splita u Hrvatskoj. Ovim primjerom je predstavljena detaljna analiza isplativosti „storage sistema“ koji služe za izravnjavanje pikova potrošnje i na taj način omogućavaju smanjenje visine maksigrafa, odnosno maksimalno angažovane petnaestominutne snage.

Vjetroelektrane – zelena budućnost

Vjetroelektrana ili vjetropark predstavlja grupu pojedinačnih vjetroturbina na istoj lokaciji koje služe za proizvodnju električne energije. Vjetroparkovi se razlikuju po veličini i mogu biti sačinjeni od svega nekoliko vjetroturbina do više stotina njih. Mogu se graditi na kopnu, u priobalju, na pučini mora, pa čak i u vazduhu. Tehnologija visinskih vjetroelektrana bazirana je na konceptu iskorištenja energije vjetra u višim slojevima atmosfere i postavljanju vjetroturbina u vazduhu bez potpore tornja.