Mala vjerovatnoća da će biti restrikcija i povećanja cijena struje

Posljednjih mjeseci tržište električne energije se „stabilizovalo“ (doduše sa berzanskim cijenama više nego duplo većim u odnosu na odobreni cjenovnik našeg snabdjevača EPCG AD Nikšić), ali dodatno je javnost Crne Gore uznemirena medijskim naslovima da nas od septembra očekuje „energetska kriza“

Da li nam stvarno predstoji energetska kriza?

Iako se posljednjih mjeseci tržište električne energije „sabilizovalo“ (doduše sa berzanskim cijenama više nego duplo većim u odnosu na odobreni cjenovnik našeg snadbjevača EPCG AD Nikšić), dodatno je javnost Crne Gore uznemirena medijskim naslovima da nas od septembra očekuje „energetska kriza“

Tehnologija bežičnog prenosa električne energije

Startup sa sjedištem na Novom Zelandu, razvija metod bezbjednog i bežičnog prenosa električne energije na velike daljine bez upotrebe bakarne žice. Prototipski uređaj moći će da isporuči „samo nekoliko kilovata“ snage, ali se ta količina lako može povećati.

Kakva je budućnost TE Pljevlja?

Crna Gora je 2006. godine potpisala Direktivu o velikim ložištima koja određuje granice emisije štetnih gasova kad je u pitanju Termoelektrana Pljevlja.

Opt-aut mehanizam omogućava članicama Energetske zajednice da izuzmu pojedine elektrane na ugalj iz režima primene EU Direktive, koja je stupila na snagu 1. januara 2018. Od tog datuma do 31. decembra 2023. elektrane mogu da rade najviše 20.000 sati.