ZERO WASTE koncept: Otpad pretvoren u resurs

PODGORICA – Otpad vidimo kao resurs. Naša vizija je Crna Gora bez otpada. Tačnije, naš cilj je da otpad ne završava na deponiji, već da svako od nas proizvodi manje otpada, a onaj koji se proizvede, da se tretira na cirkularan način – saopštila je Ecoportalu, Emina Adrović, koordinatorka Zero Waste Cities programa iz NVO Zero Waste.

U Crnoj Gori oko 400 divljih deponija – problem sa kojim se borimo decenijama

načajan broj jedinica lokalne samouprave ulaže velike napore i finansijska sredstva u cilju uklanjanja otpada na nelegalnim lokacijama. Aktivnosti na eliminisanju ovakvih odlagališta moraju da budu upotpunjene izgradnjom infrastrukture, postavljanjem kontejnera u koje bi građani mogli da odlažu otpad, kao i pojačanim mjerama nadzora inspekcijskih organa – kazali su iz ministarstva.