U Crnoj Gori oko 400 divljih deponija – problem sa kojim se borimo decenijama

Divlje deponije u Crnoj Gori problem su sa kojim se institucije bore godinama. Iako smo po Ustavu ekološka država, prema podacima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u zemlji ima oko 400 neuređenih odlagališta. Lokalne samouprave su u obavezi da urade popis nelegalnih deponija u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Uprkos strogim odredbama, situacija na terenu je znatno drugačija. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma saopštilo je za Ecoportal, da podaci o nelegalanim deponijama nisu potpuni, jer je teško utvrditi sve lokacije na cjelokupnom području Crne Gore.

-Značajan broj jedinica lokalne samouprave ulaže velike napore i finansijska sredstva u cilju uklanjanja otpada na nelegalnim lokacijama. Aktivnosti na eliminisanju ovakvih odlagališta moraju da budu upotpunjene izgradnjom infrastrukture, postavljanjem kontejnera u koje bi građani mogli da odlažu otpad, kao i pojačanim mjerama nadzora inspekcijskih organa – kazali su iz ministarstva. 

Kako su istakli, posebno su posvećeni rješavanju pitanja neuređenih odlagališta, te u saradnji sa opštinama pokušavaju riješiti ovaj problem u Crnoj Gori. 

-U tom smislu, pokrenuto je niz aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije i saniranju neuređenih odlagališta koja su koristila komunalna preduzeća u Crnoj Gori. Ove aktivnosti se odvijaju, u skladu sa Državnim planom upravljanja otpadom, u zavisnosti od dinamike izgradnje infrastrukturnih objekata za obradu otpada – dodali su iz ministarstva.

Zakon i kazne

Zakonska obaveza nadležnih inspekcijskih organa, na lokalnom i na državnom nivou jeste da prate da li se otpad odlaže na lokaciji koja je određena propisima o planiranju prostora i da kontrolišu da li se upravlja komunalnim otpadom u skladu sa zakonom.

-Pomenuti zakon je za navedene prekršaje utvrdio kazne za pravna lica od 1.000 eura do 40.000 eura. Za odgovornu osobu u pravnom licu za ovakve prekršaje propisana kazna je od  500 do 4.000 eura, dok i za preduzetnike i fizička lica je od 1.000 do 6.000 eura, odnosno od 500 do 2.000 eura. Dakle, može se zaključiti, da su kazne adekvatne, samo ih, kao što je prethodno navedeno, treba primjenjivati – istakli su iz ministarstva.

Pronalazak adekvatnih lokacija za odlaganje otpada treba da bude rezultat detaljnih, sveobuhvatnih analiza (izrada studija izvodljivosti, studija izbora lokacija), uzimajući u obzir različite aspekte: ekološke, ekonomske i sociološke.

 -Veoma je važno procijeniti uticaj ovakvih odluka na lokalnom nivou na određene ciljne grupe i na osnovu ovih procjena konsultovati se sa građanima ili dijelom zainteresovane javnosti na koju ove odluke imaju najviše uticaja. U planskim dokumentima posebno se akcentira da se u ova i druga pitanja u oblasti upravljanja otpadom u maksimalnoj mogućoj mjeri uključe građani, naročito kroz javne rasprave, kampanje, obuke, akcije i aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje nivoa ekološke svijesti – pojašnjavaju iz ministarstva.

Sanacije deponija

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali su, da je u toku sanacija neuređenog odlagališta na lokaciji ,,Zakršnica“ u Mojkovcu (revidovanim glavnim projektom procijenjena vrijednost radova je 2.792.894,38 eura). Kako navode, planiraju i sanaciju neuređenih odlagališta u Baru, Pljevljima i Rožajama.

Ranije su, kako kažu, sanirali neuređeno odlagalište u Podgorici, koje je egzistiralo oko pedesetak godina na lokaciji „Livade“, na samo pet kilometara od centra grada. 

U drugoj polovini septembra 2017. godine, u okviru Programa međunarodne saradnje Republike Slovenije i Crne Gore, na Žabljaku je završena sanacija neuređenog gradskog odlagališta „Čarkovo polje.“ 

Projekat sanacije neuređenog odlagališta „Vrtijeljka“ na Cetinju, vrijednosti 1.727.735 eura, od čega je 1.280.000 eura IPA sredstava, završen je  u junu 2018. godine. Krajem 2018. godine, sredstvima iz Kapitalnog budžeta, sanirana su i neuređena odlagališta na lokacijama „Vasove vode“ u Beranama i „Zaugline“ u Šavniku. 

U okviru Programa međunarodne saradnje Republike Slovenije i Crne Gore krajem 2019. godine sanirano je neuređeno odlagalište „Komarača” u Plavu.

Prir: M.L.

Izvor: Ecoportal.me

Foto ilustsracije: EU Info centre, Ecoportal arhiva

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.