Urbane baste uče nas da je priroda sastavni dio naše životne sredine

Urbane bašte od svoje rane forme, kao izletničke bašte u sklopu gradova, do danas u svojoj novoj aktivističkoj formi postoje već nekoliko vjekova širom Evrope i svijeta. Neki stanovnici zemalja Azije, kao što je Kina, i dalje održavaju bašte na javnim površinama u urbanim sredinama. Kuba je primjer zemlje koja je urbane bašte uvela u statut i mnoga gradska naselja, po zakonu, u svom jezgru imaju urbane baste