Povlačenje ledenog pokrivača Antarktika moglo bi da pokrene lančanu reakciju

U istraživanjima koja je sproveo britanski Met Office u saradnji sa nekoliko univerziteta, iskazana je zabrinutost da će u toplijoj klimi, usljed povlačenja ledene ploče, doći do izlaganja zemlje što će uticati na povećanje količine padavina na Antarktiku, a što bi za posljedicu imalo podsticanje procesa koji će ubrzati dalji gubitak leda.