SAMSUNG CAMERA PICTURES

NA KOJI NAČIN SE ISPLATI UGRADNJA SOLARNIH PANELA U CRNOJ GORI?

U prethodnom tekstu uopšteno smo govorili o mogućnostima za korišćenje električne energije proizvedene iz solarnih panela u Crnoj Gori. Želeći da još više približimo ovu problematiku krajnjim korisnicima, ovog puta Vas na drugačiji način upoznajemo sa Vašim računima za električnu energiju, na koje ste do sad, vjerovatno nerado, gledali kao na iznos u Eurima koji se dostavlja na kraju svakog mjeseca.

Računi za utrošenu električnu energiju na mjesečnom nivou dostavljaju se od strane EPCG, odnosno Funkcionalne jedinice Snabdijevanje koja posluje u okviru Elektroprivrede Crne Gore. Vaš račun je izražen u Eurima i na poleđini sadrži nekoliko stavki koje obrazlažu konačnu cifru. Sve stavke sa cijenama su odobrene od strane nadležnih Institucija Crne Gore, i naše žalbe na iste uglavnom ne utiču na smanjenje računa. Kako pojedinačne stavke na računu sa jedniničnim cijenama ne možemo mijenjati, ostaje nam da iste umanjujemo, odnosno da štedimo električnu energiju. To nam EPCG i savjetuje, kroz “deset preporuka za uštedu električne energije”, mada su u slučaju naših domaćinstava ove preporuke prelazile u kritike zbog nesavjesnog trošenja električne energije.

Kako i štednja ima svoje limite, ugradnjom panela možete postati mali proizvođači, koji će električnu energiju koristiti za svoje potrebe i time za istu potrošnju energije dobijati manje račune od strane EPCG.

Zaključak je: Investirajte u smanjenje računa za električnu energiju i promjenite način na koji posmatrate vaše račune!

CIJENE UGRADNJE SOLARNIH PANELA U CRNOJ GORI

Kako je već rečeno, ugradnjom solarnih panela smanjujete Vaše račune za električnu energiju, pa se investicija isplati uštedama na mjesečnom nivou.

Visina i vrijeme otplate investicije zavisi od više faktora:

1. Kojoj “kategoriji potrošača” pripada vaše brojilo za električnu energiju

2. Koliki je trenutni iznos računa za struju

3. Kolika je raspoloživa površina na kojoj planirate ugradnju solarnih panela

4. Za koju opremu ste se odlučili

Primjera radi, za potrošača koji pripada kategoriji domaćinstva, sa prosječnim računom od oko 80e, računica je sljedeća:

Na godišnjem nivou, za prosječan mjesečni račun od 80EUR, potroši se oko 8.400kWh električne energije.

Za područje Crne Gore, za 1kWp instalisane snage panela, godišnje se može proizvesti oko 1.200kWh energije. 

Znači, da bi se “pokrila” cijela godišnja potrošnja sa panelima, potrebno je instalirati oko 7kWp snage solarnih panela.

Ugradnja i puštanje u rad solarne elektrane od 7kWp, prema sadašnjim cijenama košta oko 9.000,00EUR, što znači da bi se investicija isplatila za 8-9 godina, nakon čega možete koristiti besplatnu energiju iz Vaše elektrane.

Prezentovana računinca samo okvirno daje ekonomske parametre koji zavise od gore navedenih stavki, pa analize treba raditi za svaki pojedinačan slučaj. Takođe, kako se očekuje rast cijene električne energije, ugradnja solarnih elektrana postaće isplativija.

Priredio: I.S.

Pratite ecoportal.me na Instagramu:

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *