Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Kako modularna konstrukcija koristi životnoj sredini

Industrija modularne gradnje doživjela je nagli rast u posljednjih pet godina. Ovakva vrsta gradnje trenutno predstavlja podskup građevinske industrije, koja samo u SAD vrijedi jedan bilion dolara.

Prefabrikacija ima razne prednosti, a to su povećana efikasnost na gradilištu, bolja produktivnost rada, poboljšana sigurnost i niži troškovi izgradnje.

Pored ovih prednosti, modularna konstrukcija donosi značajan pomak u pogledu ekološke održivosti, naročito odgovornom upotrebom građevinskih materijala i ekološki prihvatljivijim dizajnom.

Modularne zgrade, poznate i kao montažne, grade se u udaljenim fabrikama za razliku od tradicionalnih zgrada koje se grade na licu mjesta.

CERM-EX.COM

Modularna konstrukcija podrazumijeva izgradnju u etapama i manjim cjelinama pod nazivom moduli. Oni se kasnije prevoze na gradilište i tamo sastavljaju.

Prije napuštanja proizvodnog pogona, u modularne jedinice ugrađuju se zidovi, podovi, stolarija, instalacije, pa čak i ugradni uređaji i završna obrada elemenata.

Gotovi moduli transportuju se do gradilišta pomoću niskonosećih prikolica i sastavljaju po unaprijed utvrđenom redosljedu. Velik dio posla obavi dizalica koja module postavlja na već postavljeni temelj.

Nakon postavljanja modula na odgovarajuće mjesto, građevinski i zanatski radnici ih dodatno uklapaju i opremaju. Na kraju, rezultat je kompletna zgrada, često završena dvostruko brže od slične koja se gradi na tradicionalan način.

Ekološki prihvatljivi aspekti modularne gradnje

Iako modularna gradnja ima evidentne prednosti u pogledu sigurnosti radnika, efikasnosti gradilišta i troškova izgradnje, treba posebno naznačiti i velike koristi za životnu sredinu. Prednosti montažne konstrukcije započinju u fabrici, nastavljaju se na gradilištu i traju do završetka životnog ciklusa objekta.

Smanjuje građevinski otpad

Gradnja modularne zgrade podrazumijeva istovremeno izrađivanje više modula, a materijali koji bi se odbacili na gradilištu mogu se ponovo koristiti za druge projekte. Tradicionalna gradnja generiše oko 56 miliona tona otpada svake godine, a smanjenje ove količine imalo bi velike koristi za životnu sredinu.

Koristi reciklirane materijale

Modularne zgrade koriste različite ekološke i održive materijale, a mnogi od njih se recikliraju, uključujući drvo, čelik i aluminijum. Materijali se mogu koristiti za oblikovanje pregradnih zidova i obloga, okvira i krovova. Neke građevinske kompanije koriste inovativne materijale poput OSB ploča izrađenih od drveta iz održivih izvora.

Profesionalci koji se bave montažnom gradnjom postaju sve kreativniji prilikom izbora materijala za svoje objekte. Jedan od takvih je Wikkelhouse, struktura koja je u potpunosti napravljena od recikliranog kartona i čiji je predviđeni rok trajanja 100 godina.

Smanjuje potrošnju energije tokom izgradnje

Budući da se montažna konstrukcija proizvodi u kontrolisanom fabričkom okruženju, a ne na samom gradilištu, smanjuje se ukupna potrošnja energije. Isto tako, izdaci za energiju na licu mjesta su znatno niži jer je i vrijeme gradnje znatno kraće.

Smanjuje štetne emisije

Izveštaj Ujedinjenih nacija otkrio je da 39 odsto globalnih emisija ugljenika potiče iz građevisnke djelatnosti, a veći dio je rezultat neefikasnog transporta radne snage, opreme i materijala. Smanjenjem ukupnih transportnih potreba i optimizacijom isporuke modularnih jedinica, modularna konstrukcija ima kapacitet da smanji ukupnu isporučenu količinu robe na gradilišta za 90 odsto, što ima ogroman uticaj na smanjenje emisija štetnih gasova.

Upotrebljava izolaciju koja smanjuje energetske potrebe

Gradnja montažnim elementima često doprinosu smanjenju ukupne potrošnje energije u objektu. Jedan od primjera je gradnja upotrebom strukturnih izolovanih panela (Structural Insulated Panels – SIPs) koji se sastoje od jezgra napravljenog od izolacione pjene, a koje se nalazi u sendviču između dvije strukturne bočne ploče, i koji obezbijeđuju 15 puta bolju zaptivenost objekta u odnosu na izolaciju od staklene vune. Kao rezultat, modularne zgrade veoma dobro održavaju temperaturu i zahtijevaju manje energije za grijanje i klimatizaciju.

Integriše solarne panele

Mnoge modularne zgrade su projektovane imajući u vidu upotrebu solarne energije. U kombinaciji sa odličnom izolacijom, solarni paneli mogu zadovoljiti skromne energetske potrebe dobro dizajnirane modularne structure.

,,Zelena” oprema i završna obrada

Savremeni modularni dizajn fokusira se na ekološke karakteristike ugrađenih elemenata, poput prigušivog LED osvjetljenja, solarnih bojlera, baterija za skladištenje energije, trostrukih stakala i električnih nadstrešnica. Pojedine inovativne kompanije vode računa o materijalima koji ne isparavaju organska jedinjenja.

Napravljeno da traje – i da se ponovo koristi

Montažna prefabrikovana konstrukcija je jedinstvena po tome što ju je lako demontirati i ponovo sastaviti i upotrijebiti na drugoj lokaciji i sa drugom namjenom.

Kada se razmatra dugoročna održivost, značaj modularne gradnje se ogleda u smanjenju otpada nastalog rušenjem, a što godišnje čini više od 500 miliona tona otpada.

Kako modularne zgrade pružaju održiva građevinska rješenja

Modularna tehnologija građenja moćno je sredstvo za rješenje mnogih izazova sa kojima se danas suočava građevinska industrija, poput visokih troškova građenja i nedostatka radne snage. Važno je, međutim, istaći prednosti koje modularna gradnja ima kada je u pitanju životna sredina i podsticaje koje daje razvoju održivijem načinu gradnje u budućnosti.

Prefabrikacija takođe omogućava brže i isplativije izvođenje građevinskih radova, a što je korisno za ublažavanje krize na tržištu socijalnih stambenih objekata sa kojom se trenutno suočavamo.

Sve u svemu, modularna tehnologija građenja mogla bi se pokazati kao vitalni izvor promjena u industriji – posebno za čovjekov uticaj na planetu – u narednim godinama.

Pratite ECOPORTAL.ME na Instagramu

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

1 Comment
Najstariji
Najnoviji
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare
Vojislav Petrovic
3 godine prije

Vrhunska stvar

Čitajte još

ECO MNE

Organizovati edukativne radionice o uticaju buke na životnu sredinu

ECO MNE

Gume lagerovane širom Crne Gore velika prijetnja po životnu sredinu

ECO MNE

Vlada donijela program monitoringa životne sredine za 2024. godinu