Održiva arhitektura počinje sa održivim planiranjem

Povodom proslave Evropskog dana inženjera u hotelu Cue je održana Konferencija: (Ne)Održiva arhitektura, koju je organizovala Strukovna komora arhitekata u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Podgorici. Konferencija je posvećena konceptu Novi evropski Bauhaus (New European Bauhaus), koji je i tema ovogodišnje proslavein

Kako naše građevine utiču na klimatske promjene?

Postalo je jasno da je smanjenje emisije ugljen-dioksida jedan od načina za usporavanje klimatskih promjena. Ali, znamo li šta je zapravo najveći zagađivač? Sudeći po izjavama koje su se mogle čuti u javnosti, teško je zaključiti

Uticaj osvjetljenja na energetsku efikasnost zgrada i životnu sredinu

Svijetlo je medij koji omogućava vizuelnu percepciju jer bi u njegovom odsustvu skupljanje informacija (preko čula vida) bilo potpuno nemoguće. Brzina prenosa informacija čulom vida je gotovo 10 puta veća nego sluhom. Nedovoljno svijetla ili njegov potpuni izostanak stvaraju osjećaj nesigurnosti usljed nedostatka informacija

Seminar u organizaciji AF u Podgorici: Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće

PODGORICA – Seminar pod nazivom: „Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće”, u organizaciji Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice, održan je 23. septembra u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Seminar sa međunarodnim učešćem predstavlja aktivnost u kontekstu obilježavanja trideset godina od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.