Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Izazovi i mogućnosti ekološkog sektora

Izvještaj EK: Ograničen napredak Crne Gore u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

Prethodne sedmice Evropska komisija (EK) je iznijela ključne nalaze Izvještaja o Crnoj Gori za 2023. godinu. Rezultati izvještaja kada je u pitanju oblast životne sredine i klimatskih promjena su da je Crna Gora postigla „ograničen napredak”, što je najgora ocjena koju je država do sada dobila. 

Foto: Ecopatriotizam

Činjenica da je Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene jedno od najskupljih i najkompleksnijih za upravljanje ne opravdava manjak volje da se napravi napredak u toj oblasti. Iz EK preporučuju da Crna Gora treba da se fokusira na značajno pojačanje napora u oblasti upravljanja otpadom, kvaliteta vazduha i vode, zatim zaštite prirode i klimatskih promjena.

Iz prethodne Vlade su najavili da će Zakon o upravljanju otpadom biti na snazi početkom sljedeće godine. Međutim iz NVO sektora nisu zadovoljni kako se javnost ophodi prema ovom izuzetno velikom problemu.

„Mislimo da crnogorsko društvo nema svijest o bitnosti i kompleksnosti Zakona o upravljanju otpadom. Činjenica da su rezultati kakvi jesu govori u prilog tome da se nije dovoljno učinilo za njegovu implementaciju”, kazala je Elida Adrović iz NVO Ecopatriotizam. 

Ona smatra da ono što je ključno u poboljšanju Poglavlja 27, jeste obezbjeđivanje vladavine prava. 

„Crnogorskom društvu treba sistem koji se zalaže za neselektivnu primjenu kaznene politike, ekspeditivnost u domenu donošenja zakona koji su od značaja za poglavlje 27 ujedno i institucionalna integracija za ekološkim, građanskim i NVO sektorom”, dodala je Adrović.

Ono što je sigurno, u NVO sektoru nisu iznenađeni rezultatima Izvještaja, jer se ne razlikuje mnogo od prošle godine i navode da treba preuzeti odgovornost za poražavajuće rezultate.

Jedna od akcija aktivistkinja Ecopatriotizma. Foto: Ecopatriotizam

„Osvrnula bih se samo na podoblast zaštite prirode gdje imamo situaciju da se za tri krovna dokumenta kao što su zakon o šumama, prirodi i lovstvo u još uvijek nisu donijeli zakonu odnosno njihove izmjene i dopune. Nama, kao civilnom sektoru je prepoznavanje pitanja lovstva jedna mala pobjeda jer se ova problematika po prvi put stavlja u fokus izvještaja i biće, zahvaljujući našim urgencijama, praćena dalje u nastavku pregovaračkog procesa”, kazala je direktorica Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Jovana Janjušević.

Ona je iznijela da nam ostaju „stare boljke” kao što su nedostatak upravljačkog tijela za Ulcinjsku solanu, rijeka Tara koja je bez remedijacije, nelegalna eksploatacija šljunka i šuma, ugroženo vodoizvorište Bolje sestre, zaštićena područja koja nemaju planove upravljanja, studije zaštite, izvršene revizije ili upravljačka tijela…

Ulcinjska solana. Foto: CZIP

„Obeshrabrujući je podatak da od 80 zaštićenih područja, čak 27 nema imenovanog upravljača. Sa druge strane studija zaštite je urađena za samo 22 od 80 zaštićenih područja, dok je reviziju potrebno uraditi za čak 63 zaštićena područja dakle skoro 80% tih područja”, dodala je Janjušević.

Kako se navodi u izvještaju ostvaren je i napredak kada je u pitanju uspostavljanje „dan-unaprijed energetskog tržišta“ i državne kontrole luka, ali da bi se trebalo raditi na strategiji zelene tranzicije u energetskom sektoru, uključujući planove pravedne tranzicije za gašenje elektrane u Pljevljima.

Međutim iz EK poručuju da je potrebno usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana bez daljeg odlaganja.

Foto: CZIP

Nada da je napredak moguć i dalje postoji.

Iz Ecopatriotizma kažu da pomak vide najviše u aktivnostima i doprinosu ekološkog sektora koji „je neumorno, prekovremeno i bez straha na razne načine i sa više aspekata zavisno od unutrašnjih kapaciteta i fokusa ukazivao na probleme i ujedno nudio rješenja za isto.”

„Posao pred nama jeste obiman ali kada se uporedi on se iz godine u godinu ne smanjuje. Sa druge strane, napomenula bih da je ipak svijetla tačka saradnja sa direktoratom za zaštitu prirode i svim članovima radne grupe kada je u pitanju realizacija svih mjera na sanaciju Ulcinjske solane. Paralelno sa tim Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) nastavlja započeti rad na uspostavljanju Natura 2000 mreže što Evropska komisija snažno i apostrofira”, zaključila je Janjušević.

Direktor EPA, Milan Gazdić je u saopštenju kazao da je „Radna grupa za Poglavlje 27 kojom ja rukovodim, formirana 20.01.2023. godine, te da se od formiranja iste održano 5 sjednica (od čega jedna konstitutivna, 3 redovne i jedna tematska).”

On je dodao da je „za realizaciju obaveza iz Akcionog plana za završna mjerila, zaduženo 25 institucija, ali da je za adekvatnu realizaciju pomenutih neophodno zajednička posvećenost, djelovanje i koordinacija kako bi se ispunile zadate i očekivane obaveze na čemu ćemo posvećeno raditi u predstojećem periodu.” 

Prir. N. Bukilić
Naslovna fotografija: Mohamed Abdulraheem

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Izvještaj EK: Ograničen napredak Crne Gore u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

ECO POLIS

Smanjenje mikroplastike: Plan EU za smanjenje zagađenja

ECO MNE

Unapređenje upravljanja otpadom: Novčani podsticaji i kaznene politike