Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

HE Komarnica među podržanim projektima OIE u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o projektu izgradnje HE Komarnica i zatražila od Elektroprivrede Crne Gore da dostavi ažuriranu ponudu kako bi se pokrenule započete aktivnosti vezane za ovaj projekat.

Kako je saopštila Vlada, projekat izgradnje HE Komarnica predviđen je Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, kao i Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine. 

Podrška za projekte OIE

-Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan, koji je EU objavila u oktobru 2020. godine, predviđena je podrška za projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, među kojima je i projekat izgradnje HE Komarnica. Takođe, ovaj projekat nalazi se na jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je usvojila Nacionalna investiciona komisija Crne Gore – kazali su iz Vlade.

Rijeka Komarnica je glavna pritoka rijeke Pive, koja raspolaže značajnim hidroenergetskim potencijalom. Dio tog potencijala iskorišćen je izgradnjom HE Piva, akumulaciono-pribranske elektrane, sa kotom normalnog uspora 675 mnm. 

Foto: Antena M – Vizuelni prikaz buduće brane Komarnica

HE Komarnica je planirana kao čeona hidroelektrana sa akumulacijom u slivu rijeke Pive, sa branom na kraju uspora postojeće akumulacije HE Piva. Planirana je izgradnja akumulacione hidroelektrane HE Komarnica instalisane snage 171,9 MW i ukupne godišnje proizvodnje oko 213 GWh – saopštili su iz Vlade. 

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju HE Komarnica je od 260 do 290 miliona eura. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, kompanija u većinskom državnom vlasništvu, uradila je niz istraživanja za potrebe izrade projektne dokumentacije za HE Komarnica. Istraživanja su urađena u saradnji sa Elektroprivredom Srbije (EPS). 

-Nakon višegodišnjih aktivnosti na projektu, urađeni su svi predviđeni hidrološki radovi sa izradom i revizijom Hidrološke studije, kao i geološki i hidrogeološki radovi sa izradom i revizijom Sinteznog elaborata o izvršenim geološkim radovima i geodetski radovi pregradnog mjesta. Nakon usvajanja Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije HE Komarnica, ministarstvo nadležno za prostorno planiranje je 13. novembra 2020. godine izdalo Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za formiranje višenamjenske hidroakumulacije Komarnica sa priključenjem na elektro mrežu- navodi se u saopštenju. 

Vlada je 9. jula 2020. godine donijela Plan davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu i zadužila ministarstvo nadležno za poslove energetike da pristupi izradi koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu definisanih navedenim planom. U saopštenju se navodi da je ovim planom predviđeno davanje samo jedne koncesije i to na rijeci Komarnici za potrebe izgradnje hidroelektrane Komarnica. 

Koncesioni akt za HE

Vlada je 27. avgusta 2020. godine usvojila Koncesioni akt za projekat hidroelektrane Komarnica s Izvještajem sa javne rasprave i Nacrtom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica u cilju proizvodnje električne energije. 

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu, Ministarstvo kapitalnih investicija (Ministarstvo) zaduženo je da polugodišnje izvještava Vladu Crne Gore o projektima obnovljivih izvora energije. 

Realizacija projekata zasnovanih na obnovljivim izvorima energije aktuelna je punih 14 godina. Od početka uvođenja ovih projekata u energetski sistem Crne Gore, izgrađeno je 34 nova objekta za proizvodnju električne energije, i to: 32 male hidroelektrane (mHE) i dvije vjetroelektrane, VE Krnovo i VE Možura.

Prir. M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO POLIS

„Vodonična kuća“ na krov postavlja solarne panele koji nisu namijenjeni za proizvodnju struje

ECO MNE

Prednosti i nedostaci korišćenja biogasa

ECO POLIS

Da li je vodonik novi nosilac obnovljive energije?