Da li je izgradnjom hidroelektrane na Komarnici moguće ostvariti ekonomske benefite i sačuvati prirodu?

Ministarstvo ekonomije je u avgustu 2020. godine izdalo Elektroprivredi Crne Gore Koncesioni akt za projekat hidroelektrane Komarnica koji je prethodno usvojila Vlada Crne Gore. U skladu sa Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica i Odlukom Odbora direktora, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je predala Ponudu za koncesiju – Korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica u cilju proizvodnje električne energije