Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Održana prezentacija ,,Unapređenje javnog prevoza u Kotoru - Primjer dobre prakse iz Šibenika”

Građani Kotora traže efikasniji i održiviji gradski prevoz

Prezentacija pod nazivom ,,Unapređenje javnog prevoza u Kotoru – Primjer dobre prakse iz Šibenika” održana je u Kreativnom Hubu sa ciljem da se pokrene diskusija o poboljšanju javnog prevoza na teritoriji opštine Kotor, kao i da se predstavi primjer dobre prakse iz susjedne Hrvatske.

Prezentaciju je organizovala NVO ,,Expeditio” Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora.

Tatjana Rajić iz NVO Expeditio predstavila je nacrt dokumenta ,,Građani/ke o unapređenju javnog prevoza na teritoriji Kotora”, koje je obuhvatilo analizu postojećeg stanja i predloge politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza. Proces izrade ovog dokumenta se zasnivao na online anketi koju je popunilo 640 aktivnih i potencijalnih korisnika/ca javnog prevoza, kao i na „desk“ istraživanju dostupnih studija i publikacija među kojima je najznačajnija „Studija javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritorija grada Kotora“ (2016).

Rezultati istraživanja su ukazali na veliki stepen nezadovoljstva građana/ki postojećim uslovima javnog prevoza na teritoriji Kotora i hitnu potrebu za njegovim unapređenjem. Primjera radi, 67.4% aktivnih korisnika ocjenjuje postojeći javni prevoz ocjenama 1 i 2 (na ponuđenoj skali od 1-izuzetno loš do 5-izuzetno dobar). Kao glavni problemi izdvajaju se kašnjenje, gužve (pretrpanost), nedovoljna frekventnost i loša pokrivenost linijama. Što se tiče potencijalnih korisnika/ca, čak 87% njih izražava nedvosmislenu spremnost da pređu na korišćenje javnog prevoza ukoliko bi bio bolje organizovan.

Sa prezentacije – Foto: Radio Kotor

Prezentacija je uključila i preporuke za poboljšanje postojećeg stanja, među kojima su: povećanje frekvencije postojećih linija i uvođenje novih na osnovu procjene potreba građana/ki, razdvajanje školskog od gradskog prevoza, uključivanje noćnih linija, poboljšanje stanja postojećih autobuskih stajališta i uvođenje novih, informisanje putnika u „realnom vremenu“, aktiviranje morskog saobraćaja…

-Poseban naglasak stavljen je na potrebu za inkluzivnošću voznog parka koji bi bio prilagođen za različite kategorije korisnika/ca (OSI, roditelji sa djecom, trudnice…) te rodni aspekt korišćenja javnog transporta – saopštili su iz NVO Expeditio.

Na prezentaciji je otvoreno i pitanje percepcije građana/ki o mogućoj korupciji u sektoru javnog prevoza, što takođe predstavlja dio istraživanja.

-Skoro trećina učesnika/ca istraživanja izrazila je sumnju da bi korupcija mogla imati ulogu u trenutnim nedostacima sistema javnog prevoza, a kao osnov sumnje dominantno se ukazuje na dugogodišnji „monopol“ jednog prevoznika upros priružbama korisnika na kvalitet njihovih usluga, kao i ignorisanje građanskih apela na stanje javnog prevoza od strane gradske uprave. Ovakva percepcija dijela javnosti ukazuje na potrebu za većom transparentnošću i odgovornošću u sistemu upravljanja javnim prevozom, važnost raspisivanja takvih tendera koji podstiču konkurenciju ili osnivanje sopstvenog gradskog saobraćajnog preduzeća, kao i za aktivnijim uključivanjem građana/ki u procese donošenja odluka. Na taj način bi se vratilo povjerenje u sistem javnog transporta i poboljšala njegova efikasnost – zaključuju iz ove organizacije.

Petar Mišura, načelnik Upravnog odgeljenje za privredu, preduzetništvo i razvoj Šibenika i vođa projekta „Integrisana mobilnost na području Grada Šibenika“, predstavio je inspirativan primjer iz ovog grada, gdje je, od nule uspostavljen savremen i efikasan sistem javnog prevoza. Kroz korišćenje sredstava Evropske unije, Šibenik je donio Studiju integracije i organizacije javnog prevoza u Šibeniku i uspio implementirati niz smjelih rješenja, uključujući osnivanje gradskog preduzeća, kupovinu sopstvenih autobusa i uvođenje informacionog sistema, a radi se i na integraciji različitih oblika transporta.

-Ovaj primjer služi kao dokaz da su inovacije i ulaganja ključni za transformaciju javnog prevoza u održiv, efikasan i sistem koji je prilagođen potrebama korisnika/ca. Mjere koje je Šibenik primjenio rezultirale su značajnim porastom broja korisnika/ca javnog prevoza i smanjenjem saobraćajnih gužvi – dodaju u sapštenju.

Na kraju prezentacije, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja, podijele iskustva i diskutuju o mogućim rešenjima i predlozima za unapređenje javnog prevoza u Kotoru.

Prir. M.V.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

E-MOBILNOST

Građani Kotora traže efikasniji i održiviji gradski prevoz

ECO MNE

Brdo Vrmac mora biti cjelovito zaštićeno