Građani Kotora traže efikasniji i održiviji gradski prevoz

Prezentacija pod nazivom ,,Unapređenje javnog prevoza u Kotoru – Primjer dobre prakse iz Šibenika” održana je u Kreativnom Hubu sa ciljem da se pokrene diskusija o poboljšanju javnog prevoza na teritoriji opštine Kotor, kao i da se predstavi primjer dobre prakse iz susjedne Hrvatske

Brdo Vrmac mora biti cjelovito zaštićeno

Za izradu studije zaštite Vrmca predviđeno je 12 hiljada eura. Brdo Vrmac je poluostrvo koje odvaja kotorski od tivatskog zaliva, a dio koji pripada Opštini Kotor ujedno je i dio Područja Svjetske kulturne baštine UNESCO-a.