Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Od početka implementacije realizovano 222 mjere iz Akcionog plana

Vlada usvojila izvještaje za ispunjavanje mjera u poglavlju 27

Na nedavnoj 56. sjednici Vlade Crne Gore usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period od septembra 2022. do februara 2023. godine. Akcioni plan, koji je donijet 18. februara 2021. godine, predstavlja ključni strateški dokument za oblast životne sredine i klimatskih promjena, sa predviđenim polugodišnjim izvještavanjem Vladi i Evropskoj komisiji.

Foto: breatheintravel.com

Prema Izvještaju, u navedenom periodu bilo je planirano ukupno 102 mjere, od kojih je njih 39, odnosno 38,23%, uspješno realizovano. Ukupan stepen realizacije od početka implementacije Akcionog plana iznosi 56,63%, pri čemu je od ukupno planiranih 392 mjere, realizovano njih 222. U diskusiji koja je vođena, naglašeno je očekivanje da će Izvještaj obavezati nadležne institucije da što prije realizuju obaveze koje su planirane Akcionim planom od samog početka implementacije.

Najveći stepen realizacije u navedenom izvještajnom periodu postignut je u oblasti Kvaliteta voda, sa stopom od 71,42%. Takođe, ostvaren je napredak u oblastima Industrijskog zagađenja (60%) i Hemikalija (62,5%). Upravljanje otpadom takođe je bilježilo napredak, sa stopom realizacije od 38,46%, u poređenju sa prethodnim izvještajem. Međutim, dodatni napori su potrebni kako bi se ostvario napredak u oblastima Kvaliteta vazduha, Buke i Klimatskih promjena.

U oblasti Civilne zaštite, u navedenom periodu nije bilo realizovanih mjera, ali kada se posmatra od početka implementacije Akcionog plana, najviši stepen realizacije ostvaren je upravo u ovoj oblasti (93,33%). Intenziviranje aktivnosti je neophodno u oblastima Horizontalnog zakonodavstva (33,33%) i Zaštite prirode (30%).

Na istoj sjednici Vlade, usvojen je i Izvještaj o poslovanju DOO “Fond za zaštitu životne sredine” za 2022. godinu, koji je uključivao Finansijski izvještaj i Završni račun. Prema izvještaju, ukupni prihodi Fonda za 2022. godinu iznosili su 0,49 miliona eura, dok su ukupni rashodi bili veći, odnosno 0,6 miliona eura, što je rezultiralo gubitkom od 0,11 miliona eura. Rezultat nakon oporezivanja iznosio je -0,12 miliona eura. Najznačajnija stavka prihoda bili su prihodi po osnovu eko-naknada, koji su činili 94,34% ukupnih poslovnih prihoda Društva, sa iznosom od 0,46 miliona eura. Ostali prihodi iz poslovanja, donacije i refundacije iznosili su 0,03 miliona eura, čineći 5,66% ukupnih poslovnih prihoda.

Takođe, data je saglasnost na Predlog Programa rada i Finansijskog plana DOO “Fond za zaštitu životne sredine” za 2023. godinu. U diskusiji je naglašeno da će usvajanje ovih dokumenata omogućiti Eko-fondu da započne aktivnosti ulaganja u projekte, programe i ostale aktivnosti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i unapređenja energetske efikasnosti, u skladu sa prihodima ostvarenim tokom godine. Fond će takođe pružiti tehničku podršku privrednim subjektima, lokalnoj samoupravi, državnim organima i pojedincima u pripremi i implementaciji programa u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i unapređenja energetske efikasnosti. Ovaj plan takođe ima za cilj podršku u ispunjavanju obaveza u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Finansijski plan za 2023. godinu predviđa planirane prilive u iznosu od 10,37 miliona eura, dok su odlivi planirani u iznosu od 8,92 miliona eura. Projekti u vezi zaštite životne sredine planirani su u iznosu od 2,57 miliona eura, projekti za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije iznose 5,3 miliona eura, dok su projekti iz oblasti međunarodne i partnerske saradnje, uključujući saradnju sa Zelenim klimatskim fondom, planirani u iznosu od 0,28 miliona eura.

Vlada Crne Gore prepoznaje značaj zaštite životne sredine i klimatskih promjena te je usvajanjem Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 i Finansijskog plana za 2023. godinu pokazala posvećenost ostvarivanju ciljeva u ovoj oblasti. 

Očekuje se da će dalje intenziviranje aktivnosti u skladu s planom omogućiti postizanje ciljeva zaštite životne sredine, smanjenje klimatskih promjena i unapređenje energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Prir. N.B.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Crna Gora aktivno radi na sprovođenju Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27

ECO MNE

Izvještaj EK: Ograničen napredak Crne Gore u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

ECO MNE

Nacrt prostornog plana Crne Gore do 2040: Održivi razvoj u fokusu