Bolje upravljanje požarima vodi ka očuvanju šuma i pejzaža Zapadnog Balkana

Danas je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru Programa upravljanja požarima na otvorenom za prostoru Zapadnog Balkana (LFMWB), koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC, organizovala Nacionalnu radionicu za upravljanje požarima na otvorenom prostoru, uključujući i smjernice za upravljanje istim za prostor Zapadnog Balkana