Energetski potencijal morskih talasa

Energija mora je potencijalna energija sadržana u vodama okeana i mora, koja se na različite načine može pretvoriti u toplotnu ili električnu energiju i na taj način koristiti za potrebe ljudi