Baterijski sistemi za smanjenje “maksigrafa”

Praktičan primjer analize isplativosti i ugradnje ovakvog sistema smo dobili od kompanije Vigoris Ecotech iz Podgorice i firme Rens iz Splita u Hrvatskoj. Ovim primjerom je predstavljena detaljna analiza isplativosti „storage sistema“ koji služe za izravnjavanje pikova potrošnje i na taj način omogućavaju smanjenje visine maksigrafa, odnosno maksimalno angažovane petnaestominutne snage.