STAV: CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE U CRNOJ GORI – POVLAŠĆENI PROIZVOĐAČI

Svjedoci smo da se u zadnjih nekoliko mjeseci govori o velikom skoku cijene energenata u Evropi, a prije svega električne energije. Sušan period je zaustavio hidroelektrane u regionu, a velika cijena gasa koji se isporučuje Evropi za grijanje i rad gasnih elektrana uslovio je skok cijena električne energije i kod nas. Dodatno, objavljeni su kvartalni […]