Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Unapređenje energetske efikasnosti u zgradama

Nove smjernice za energetsku efikasnost zgrada: Šta donose izmjene propisa?

Juče 9. oktobra, Privredna komora i Ministarstvo kapitalnih investicija organizovali su okrugli sto na temu „Uvođenje novih minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti i metodologije sertifikovanja zgrada“.

Foto: PKCG

U svojoj uvodnoj riječi, Nikola Vujošević, načelnik Direkcije za energetsku efikasnost iz Ministarstva kapitalnih investicija je kazao da je u prethodnom periodu u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Frankhofer institutom iz Štutgarta urađena troškovno optimalna analiza, softver za proračun energetskih karakteristika zgrada i izmjene određene regulative prezentovane na skupu.

Božidar Pavlović i Aleksa Ćulafić iz Direktorata za energetiku Ministarstva kapitalnih investicija, prezentovali su učesnicima Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada i Pravilnik o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada.

Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD) i njene izmjene i dopune iz 2018. godine definišu ključne zahtjeve na nivou EU, a Crna Gora je u obavezi da ih implementira kroz svoj pravni sistem, odnosno izradi troškovno-optimalne analize za definisanje EE zahtjeva u zgradama i dugoročnu Strategiju obnove fonda zgrada, uvede strože ciljeve za rekonstrukciju javnih administrativnih zgrada i standarde za zgrade sa skoro-nultom potrošnjom energije (Near-Zero Energy Buildings), te obavezno izradi infrastrukturu za podršku elektormobilnosti.

„Inovirani minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada su rezultat troškovno-optimalne analize pripremljene u skladu za zahtjevima EPBD. Ključna razlika u odnosu na prethodni propis je da se zahtijeva proračun specifične potrošnje energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i rasvjetu primjenom propisane metodologije, a koja ne smije premašiti specifičnu potrošnju energije uporedne zgrade”, naveo je Pavlović. 

Foto: Freepik

On je dodao da je na investitoru odnosno projektantu da nađe balans između smanjenja zahtjeva za energijom i korišćenja visoko-efikasnih tehničkih sistema kako bi postigao željeni stepen energetske efikasnosti.

Proračun potrošnje energije je složen i uključuje analizu načina korišćenja zgrade, toplotne karakteristike omotača zgrade, zatim sisteme grijanja, hlađenja, ventilacije, pripreme sanitarne tople vode, rasvjete i dr. Ključni korak u ovom procesu je uspostavljanje nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada – podrška obezbijeđena u okviru projekta „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB)”, u saradnji sa KfW bankom. 

Softver je nazvan MEEC (Montenegrin Energy Efficiency Certification) i za njegov razvoj je zadužen Institut za građevinsku fiziku Fraunhofer IBP. Osnovna namjena MEEC softvera je energetsko sertifikovanje zgrada, ali se može koristiti od strane drugih stručnih lica koja se bave problematikom izgradnje objekata (projektanti, inženjeri i dr).

Na osnovu izvještaja o izvršenom energetskom pregledu zgrade ovlašćeno lice izdaje sertifikat o energetskim karakteristikama zgrade. Sertifikat sadrži referentne vrijednosti specifične potrošnje energije prema namjeni i vrsti zgrade i vrijednost specifične potrošnje energije zgrade te preporuke mjera za poboljšanje energetske efikasnosti. Sertifikat se izdaje na period od deset godina.

Aleksa Ćulafić je pružio dodatne informacije o postojećem pravilniku o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada, izmjenama i dopunama u odnosu na sadašnji, te istakao koji su to izazovi i naredni koraci.

Prema njegovim riječima, sertifikat o energetskim karakteristikama zgrade dužni su da pribave: 

  • investitori zgrada koje se grade, odnosno rekonstruišu; 
  • vlasnici zgrada, odnosno djelova zgrada prilikom prodaje ili davanja u zakup;
  • organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i javne službe čiji je osnivač država, odnosno lokalna samouprava za objekte u državnoj svojini kojima upravljaju; 
  • vlasnici zgrada koje su u funkciji okupljanja većeg broja ljudi, kao što su: hoteli, pozorišta, bioskopske, sportske i izložbene dvorane, tržni centri i sl.

„Zgrade se svrstavaju u sedam energetskih klasa u skali od A do G po abecednom redu, pri čemu A označava najpovoljniju, a G najnepovoliniju klasu”, istakao je on.

Foto: Freepik

Kako je naveo, energetska klasa zgrade određuje se poređenjem izračunatog indikatora energetske efikasnosti, IP (kWh/m°g), za referentne uslove, sa odgovarajućim indikatorom energetske efikasnosti referentnog stanja. IPRy (AW h/m°g), za isti objekat u skladu sa dostupnom tabelom.

Kada je u pitanju naknada za izdavanje seritifikata, Ćulafić je kazao da ovlašćeno lice koje izdaje sertifikat plaća naknadu za izdavanje, i to: 

  • 10 € za grade sa korisnom površinom do 1000 m2
  • 20 € za grade sa korisnom površinom preko 1000 m2;

On je takođe sugerisao da je neophodno konsultovati pravnike oko formulacija modaliteta plaćanja naknade prema posebnom računu ili budžetu, te da treba  naći sličan model u drugim propisima.

Prir. N.B.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Uskoro subvencije za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, multiplit sistema i toplotnih pumpi

ECO MNE

Pljevljaci učili kako da racionalno koriste energiju i budu energetski efikasni

ECO MNE

Znanje o energetskoj efikasnosti zgrada mora biti primijenjeno u praksi