Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Glas mladih – klimatske promjene najveća prijetnja svijetu

Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji predstavlja poziv na akciju od mladih ljudi širom svijeta, i direktno se obraća liderima koji prisustvuju samitu COP26 – 26. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja će se održati u novembru 2021. godine u Glazgovu.

Ovo pismo je rezultat opsežnog istraživanja od strane British Council-a i neprofitnog društvenog preduzeća „Catalyst in Communities“, za koje je korišćen pristup kombinovane metodologije, uključujući masovno prikupljanje podataka o stavovima, iskustvu i težnjama 8.000 mladih ljudi iz 23 zemlje.

Sa ciljem što veće zastupljenosti u pogledu pola, porijekla, lokacije i društveno-ekonomskog statusa, istraživački tim je radio uprkos globalnim ograničenjima uzrokovanih pandemijom COVID-19 kako bi ojačao glas mladih ljudi današnjice, koji nije prisutan u debatama o klimatskim promjenama. Istraživanje za ovaj izvještaj sprovedeno je u periodu od januara do marta 2021.

Pismo mladih

-Nas više od 8.000 mladih ljudi iz 23 zemlje širom svijeta obraća Vam se kako bismo podijelili naše ciljeve i težnje za budućnost naše planete. Predstavljamo one čiji se glas ne čuje u debatama o klimatskim promjenama, ali smo upravo mi oni koji će najviše biti pogođeni– kako sada, tako i u budućnosti.

Dolazimo iz svih slojeva društva, mnogi od nas su zanemareni. Imamo od 18 do 35 godina i uključujemo muškarce, žene i druge pripadnike rodnog spektra. Potičemo kako iz gradskih, tako i iz ruralnih područja. Imamo različite mogućnosti pristupa obrazovanju i zapošljavanju, različite društveno-ekonomske statuse, a neki od nas su i osobe sa invaliditetom.

Foto: Neapolitan family

Od mladih žena i djevojaka u nepalskim selima, transrodnih osoba u gradovima Bangladeša, do nezaposlenih mladih ljudi u Keniji – svi želimo da se naš glas čuje i vrednuje na samitu COP26. Kroz ankete, fokus grupe, kampanje na društvenim medijima i aplikacije za sastanke i razmjenu poruka, konačno smo dobili priliku da podignemo svoj glas. A sada, želimo da ovaj zajednički apel podijelimo sa Vama, da iznesemo naše nade i zahtjeve za klimatsku akciju.

Duboko smo zabrinuti zbog dugoročnih efekata klimatskih promjena. U zavisnosti od mjesta gdje živimo, već smo svjedoci uticaja klimatske krize. Doživjeli smo eroziju obala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, deforestaciju u Amazoniji, zagađenje vazduha u Torinu i poplave u ruralnom Bangladešu i Južnoj Africi. Emisija ugljenika porasla je za 60 posto u posljednjih 30 godina. Ne možemo nastaviti kao da se ništa ne dešava ako želimo da održimo globalni porast temperature ispod 1,5 °C. Iz tog razloga je potrebno da naši lideri budu aktivniji u odgovoru na ovaj globalni izazov.

Naši lideri nas moraju saslušati. Treba da prepoznate da smo motivisani, spremni da učimo, inspirisani, i voljni da djelujemo – za sadašnjicu i za budućnost. Želimo da se uklone sistemske prepreke oko svrsishodnog angažovanja mladih u klimatskim akcijama, kao i druga ključna pitanja. Omogućite nam da pristupimo institucijama, pustite nas u prostore gdje se donose odluke, pružite nam resurse i radite sa nama na rješavanju klimatske krize.

Foto: Grist

Želimo da ostvarimo svoj istinski potencijal, ali većina nas nikada nije učestvovala u akcijama ublažavanja negativnih uticaja klimatskih promjena. 

Vjerujemo da mladi ljudi mogu uticati na akciju za klimatske promjene. Brzo reagujemo i brzo prilagođavamo naš način života, tako da možemo biti primjer starijim generacijama. Sada smo povezani više nego ikada i otvoreni smo za saradnju iuvažavanje i drugih mišljenja – navdi se u pismu.

Globalni glasovi

„Današnji mladi će sjutra biti donosioci odluka. Zbog toga je od suštinske važnosti da mladi ljudi širom svijeta budu svjesni pitanja životne sredine i klime, kako bi mogli da doprinesu rješavanju ovih globalnih izazova.“ -Glas iz ruralne Indije

„Želimo da budemo aktivni i konstantno učestvujemo u dugoročnom procesu od strane mladih i za mlade, u kojem oni mogu razviti ne samo diskurs, već i akcije koje uključuju društvo u cjelini i njihove lokalne zajednice.“ -Glas iz Brazila

Mladi smatraju da su klimatske promjene jedna od najvećih prijetnji svijetu koja je bez presedana. Iako vjeruju da mogu odigrati ključnu ulogu u rješavanju ovog pitanja, većina mladih ljudi kaže da nikada nijesu učestvovali u akcijama ublažavanja klimatskih promjena.

Ipak, mnogi su spremni da postanu politički aktivni – ne jedino učešćem u demonstracijama, već širenjem informacija o klimatskim promjenama putem društvenih mreža, postajući uzor svojim vršnjacima po pitanju klimatskih promjena. 

Jedna od glavnih kritika koje upućuju mladi ljudi je percepcija „mnogo priče, a nimalo akcije“. Ipak, oni su spremni da vode svojim primjerom i da djeluju. Vjeruju da razumiju probleme i uviđaju da su, iako smo svi međusobno povezani, potrebni različiti pristupi u različitim djelovima svijeta. Osim toga, iako je većina mladih ljudi voljna i spremna da djeluje i uključi se u globalne inicijative kao što je samit COP26, nedostaju im informacije o tim inicijativama, što predstavlja prepreku njihovom učešću i angažovanju.

Preporuke

-Razviti odgovarajuće forume za mlade ljude putem kojih mogu izraziti svoje stavove i  osjećanja prema budućnosti naše planete i svom mjestu u njoj.

-Uspostaviti komunikacione kanale za mlade ljude i udaljene zajednice do kojih je teško  doprijeti; aplikacija za konsultacije bila bi efikasna u mnogim kontekstima gdje je potrebno premostiti udaljenost. 

-Podići svijest o klimatskim promjenama u ruralnim područjima koja imaju ograničen pristup ili nemaju pristup digitalnim resursima na druge načine, poput štampanih materijala, organizacija  civilnog društva i obrazovnih ustanova.

-Podržati razvoj kolektivnih akcionih planova za mlade, u saradnji sa civilnim društvom i drugim  organizacijama.

-Razviti jasne, razumljive mjere za rješavanje klimatskih promjena kako bi mladi ljudi uočili napredak i stekli povjerenje u rješenja.

-Ojačati napore na podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta za bavljenje uticajima klimatskih  promjena na zdravlje mladih.

gov.me  

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Poljoprivredne suše u svim krajevima Crne Gore osim u Pljevljima

ECO POLIS

Kako naše građevine utiču na klimatske promjene?

ECO POLIS

Klimatske promjene uticaće na smanjenje količine sna koju ljudi imaju na godišnjem nivou