Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije za zdraviju budućnost

Implementacija održive energije i politike prilagođavanja klimi jedan je od ključnih ciljeva koje opštine moraju sebi postaviti kako bi postigle željenu energetsku i klimatsku neutralnost predviđenu Evropskim zelenim dogovorom. Od 2008. godine evropska politika promoviše Sporazum gradonačelnika kako bi ohrabrila lokalne vlasti da krenu putem smanjenja potrošnje i emisije gasova koji menjaju klimu za najmanje 20% do 2020. Pokret je doživio pripajanje više od 9.600 opština, koje predstavljaju 44 odsto stanovništva Evropske unije. Među ciljevima ovog pakta je smanjenje od najmanje 40% emisije CO2 do 2030. 

Ublažavanje emisija gasova staklene bašte

Sporazum takođe uključuje ublažavanje gasova staklene bašte i prilagođavanje klimatskim promjenama, kroz integraciju Sporazuma gradonačelnika. Jedan od ciljeva SECAP projekta (održivi energetesko – klimatski plan)  je da podrži stručnjake obukom i pomoći u vezi sa metodologijama i alatima za pripremu ovih planova. 

Projekat „ADRIA_Alliance – ADRIAtic prekogranična ALIJANSA za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim promjenama“ održao je dvodnevni partnerski sastanak, tokom kojeg su partneri razgovarali o stanju u implementaciji projekta i odlučili o narednim koracima koje treba preduzeti. Projekat ima za cilj da svim partnerima pruži efikasan model strateškog planiranja i upravljanja proširen na celu teritoriju, usmjeren na energetsku efikasnost i bezbjednost gradova od rizika izazvanih klimatskim promjenama i dodeljen je u okviru drugog poziva Interreg IPA CBC Italija – Program Albanija – Crna Gora.

Kako je saopšteno iz opštine Tuzi, u Kopljiku je održan prvi u nizu sastanaka sa akterima sistema lokalne uprave koje koordinira partner ESCOOP Cooperativa Sociale Europea (firme koje se bave energeteskom efikasnošću).

Projekat prekogranične saradnje

-Ovaj sastanak uključuje Bashkia Malësi i Madhe (Albanija) i fokusiran je na poslovne mogućnosti koje proizilaze iz smanjenja GHG i korišćenja obnovljivih izvora i energetske efikasnosti javnih i privatnih zgrada. Štaviše, to je predstavljalo priliku da osoblje ESCOOP-a predstavi koncept energetskih zajednica i postavi temelje za njihovo osnivanje u Albaniji, na teritorijama uključenim u projekat. U Tuzima, u Crnoj Gori, 8. jula je održan drugi sastanak sa akterima u sistemu lokalne uprave kojim koordinira ESCOOP. Prisustvovalo je 17 ljudi koji su predstavljali različite kategorije zainteresovanih strana: lokalne vlasti, obrazovne institucije, profesionalci uključeni u procese koji vode ka poboljšanju energetske efikasnosti u javnim zgradama i prostorima, kompanije koje se bave poljoprivredom. Tokom sastanka učesnici su prenijeli svoja iskustva i znanja o unapređenju energetske efikasnosti korišćenjem obnovljivih izvora. Razgovaralo se i o mogućnostima da poljoprivredne zadruge i poljoprivredna gazdinstva doprinesu smanjenju emisije gasova i zaštiti životne sredine. Ovo bi učinilo da poljoprivrednici steknu ključnu ulogu u pokretanju lokalne ekonomije ka ekološki održivijim modelima – navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, opština Tuzi je 29. decembra 2020. godine pristupila Sporazumu gradonačelnika. 

Opština se potpisivanjem Sporazuma obavezala na sprovođenje niza mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, što će u konačnici smanjiti emisiju CO2 za više od 40 odsto do 2030. godine. Zahvaljujući podršci projekta Adria alijanse, koji okuplja 19 opština iz tri zemlje (Italija, Albanija i Crna Gora), opština Tuzi je u maju 2021. godine započela izradu Akcionog plana za održivu energiju i klimu, sa ciljem – karbo-ekonomski i energetski razvoj: povećati udio energije proizvedene iz obnovljivih izvora, dodatno smanjiti CO2 emisija za najmanje 40 odsto do 2030. godine, postići ekološku i energetsku održivost i prilagoditi se klimatskim promenama u opštini – piše u saopštenju.

Zvanična prezentacija Održivog energetsko – klimatskog plana opštine Tuzi u okviru projekta ADRIA_Alliance – za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim promjenama održana je 30. jula 2021. godine.

Prir. M.L.

Čitajte još