Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Spoj ekologije, kulture i umjetnosti vodi ka promjeni svijesti

Zdrav um – zdrava životna sredina: Šta je to mentalna ekologija i zašto je važna?

Kada kažemo ekologija, vjerovatno prvo pomislite na stanje životne sredine u kojoj se nalazimo. A kada kažemo mentalna ekologija, šta je to što vam prvo pada na pamet?

Mentalna ekologija predstavlja važan aspekt našeg života i okoline u kojoj živimo. Ona se bavi odnosom ljudi i njihovog mentalnog zdravlja, sa okolinom u kojoj žive. 

U razgovoru sa Milenom Živković, umjetnicom i autorkom projekta „Mentalna ekologija” diskutovali smo o tome kako možemo promijeniti svoju svijest kroz brigu o životnoj okolini.

Milena Živković. Foto: Mentalna ekologija

„Mentalna ekologija proizašla je iz umjetničkog istraživanja koje se proširilo na program koji govori o značaju kreativnog potencijala svakog čovjeka, njegovom najmanjem doprinosu u ličnom razvoju i zaštiti životne sredine. Najkraće, Mentalna ekologija je umjetnost čiste svijesti.

Živković kaže da u svakodnevnom životu primjenjuje umjetnost od 2009. godine, dok je na FLU magistrirala sa temom „Jedan dan”. U toku perioda pandemije korona virusa svoju umjetničku praksu je nazvala Mentalna ekologija.

Dok sa osnovnim uslovima za život preživljavamo, jedino od kulture i umjetnosti možemo živjeti.

Zašto je potrebno podizati svijest građana o mentalnoj ekologiji?

Kako se umjetnost oduvijek i bavila podizanjem svijesti, ukazivala na probleme, nudila rješenja i nova estetska iskustva koja rehabilituju, Živković sve to pokušava nastaviti na svoj način kroz savremenu umjetnost, umjetnost Land Arta i kreativno edukativni kurs „Disciplina mašte” koji polaznike kursa podstiče i inspiriše na isto.

„Prvi put u Crnoj Gori, osmišljen je i započet projekat u kojem su objedinjeni: umjetnost, kultura, ekologija, edukacija i aktivizam, a najvažnija stavka projekta je podizanje svijesti polaznika/ca programa kroz male kontinuirane akcije, razvoj i buđenje kreativnosti svakog pojedinca/ke. Podizanje svijesti, prvenstveno pojedinaca/ki, pa društva u cjelini – kroz umjetnost i kulturu više nijesu aktuelni već nužni. Projekat je zasnovan na holističkom pristupu, a cilj je „čistiti po malo“ zastupljeni mentalni otpad – predrasuda, ksenofobije, suvišnih informacija, nacionalnih, vjerskih, kulturnih podjela itd.”, govori Živković.

Govoreći o projektu kaže da je „Disciplina mašte” kreativno-edukativni metod koji služi za razvoj i artikulaciju kreativnosti kod odraslih, bez obzira na talenat i profesiju kojom se bave.

Umjetničko-ekološki projekat „Mentalna ekologija“. Foto: Risto Božović

„Disciplina mašte je program osmišljen da otkrije, razvije i artikuliše kreativnost kod pojedinca ili grupe ljudi, čime se stvara prostor za veću upotrebu kreativnih potencijala. Kurs je baziran na edukativnom i praktičnom sadržaju u trajanju od dva sata, sa mogućnošću da se sadržaj programa bira u skladu sa afinitetom i senzibilitetom polaznika. Sadržaj čine vježbe koje artikulišu kreativnost, zatim izučavanje tehnika slikanja i crtanja, prateća predavanja iz oblasti: istorije umjetnosti, dizajna, primjenjene i savremene umjetnosti”, dodaje Živković.

Takođe navodi da program sadrži prezentacije i kreativne vježbe iz oblasti savremene umjetnosti sa ciljem da se bude uspavani kapaciteti kroz podsticaj stvaranja potpuno drugačijih misaonih procesa i misaonih šema koji dalje za cilj imaju stvaranje novih ideja i podizanja svijesti.

Cilj je umanjiti talas i intezitet konzumerizma, automatizma, letargije, pasivnosti i osjećaja nemoći, sve to u polju svakodnevnog života građana Crne Gore. Redefinisati i umanjiti negativni uticaj trendova koji se oslanjaju isklučivo na konzumeristički kapitalizam. Čovjek koji razvija svoj kreativni potencijal je istovremeno i ekološki osvješćen”, kazala je ona.

Kratki film „Mentalna ekologija”

Okupljanjem oko projekta „Mentalna ekologija“, Živković kaže da se tu stvara i snaga za istinsku reanimaciju Crne Gore kao ekološke države. 

„Na ovaj način i kroz jedinstven primjer male države koja je po malo i sa malo učinila dovoljno u kriznim vremenima. Te vrijednosti dalje širi i uvećava kroz strategiju ujedinjenja na jedan potpuno nov način, ne samo kroz jedno polje već kroz više oblasti istovremeno – kulture, umjetnosti, ekologije, nauke, prosvjete i medija. Tako je i nastao film „Mentalna ekologija“ – kao dio razmjene iskustva i edukacije polaznika sa profesorom i astorfizičarem Draganom Hajdukovićem, inače inicijatorom ideje o ekološkoj Crnoj Gori još prije 30 godina. Poruka filma je da se ekološka kriza ne tiče samo oblasti ekologije već samog kvaliteta života i opstanka budućih generacija”, objašnjava Živković.

Ovakva radionica i pristup usvajanja ekološke svijesti, naišao je na pozitivne reakcije polaznika. Oni odavde nose sa sobom ideju i inspirisani su da nastave da šire poruku ovog projekta.

„Polaznici ovog programa spontano postaju ambasadori projekta, on se već uselio u njihov svakodnevni život i sve liči na jedan čist pokret”, govori Živković sa ponosom.

Dodaje da je ovaj projekat ona samo započela i da su ga ljudi iz različitih oblasti nastavili „on već živi i širi se dalje, polako izlazi van granica naše zemlje i nastaviće svoj put dalje.“

Na kraju nam ostaje samo da zaključimo da „pitanje ekologije, razvoj edukacije, umjetnosti i kulture više nijesu aktuelni već nužni, objedinjeni predstavljaju neizostavan dio svakodnevnog života.”

Prir. N. Bukilić

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Zdrav um – zdrava životna sredina: Šta je to mentalna ekologija i zašto je važna?

ECO MNE

Proglašeni najbolji mladi ekoreporteri u Crnoj Gori

ECO MNE

Dan kada je Crna Gora okrenula novi list