Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Kako stvoriti uslove za pravednija i inkluzivnija naselja i društvo

VODIČ: Kako razviti inkluzivnije i pravednije gradove?

Kako bi podržao poštenu i inkluzivnu tranziciju, ICLEI (nevladina organizacija koja promoviše održivi razvoj) je sarađivao s gradovima iz različitih svjetskih regija u okviru projekta Urban Transitions Alliance u cilju stvaranja metodologije koja omogućava mapiranje ishoda društvene jednakosti lokalnih planova održivosti u tri dimenzije: pristup, učestvovanje i mogućnosti.

Ilustracija | Foto: digi.com

Za svaku dimenziju identifikovani su alati i preporuke za djelovanje, kao i pokazatelji za praćenje napretka i najbolje prakse iz gradova mreže ICLEI za učenje. Početna verzija ove metodologije testirana je s gradom Turku u sklopu projekta Circular Turku.

Vodič za pravedne prelaze

„Vodič za pravedne prelaze: Lokalni alati za pravedne i inkluzivne programe održivosti” objedinjuje ta učenja i objavljen je na jedanaestom zasjedanju Svjetskog urbanog foruma (WUF11) 30. juna.

Vodič ima za cilj da pruži uvide i preporuke ilustrovane najboljim praksama, resursima i alatima za gradske praktičare kako bi bolje razumjeli i razotkrili šta društvena jednakost znači za programe održivosti na lokalnom nivou.

Socijalna jednakost se definiše kroz tri dimenzije

U tu svrhu, socijalna jednakost se definiše kroz tri dimenzije:

Pristup

U urbanim sredinama neki stanovnici imaju ograničen pristup resursima, uslugama i infrastrukturi jer žive u određenom dijelu grada, zbog demografskih razlika kao što su dob, pol, porijeklo ili jezik kojim govore, ili zato što jednostavno nisu u mogućnosti da sebi te resurse priušte.

Kako bi se osiguralo da nijedan pojedinac ili zajednica u gradu ne bude isključena ili zapuštena, lokalne vlasti mogu ojačati uključiv pristup identifikovanjem nedostataka u pristupu i sprovođenju ciljanih mjera podrške za one kojima je potrebna, kao i davanjem prioriteta uključivom urbanom planiranju kako bi se osiguralo da fizička infrastruktura služi svim korisnicima.

Upravljanje

Ova se dimenzija odnosi na aspekt upravljanja pravednim dizajnom, naglašavajući i uključenost stanovnika u proces i angažman podzastupljenih glasova kako bi se osiguralo da niko ne bude izostavljen. Što su programi osmišljeni za više nego za stanovnike, smisleno angažujući različite grupe koristeći različite kanale, to više zadovoljavaju lokalne potrebe i stvaraju dugoročne učinke.

To se može osigurati davanjem prioriteta zajedničkom stvaranju sa lokalnim akterima i osnaživanjem postojećih inicijativa zajednice koje su već aktivne u održivosti.

Prilike

Blokade izazvane pandemijom COVID-19 i recesije u kombinaciji s povećanom automatizacijom i digitalizacijom stvorile su vrlo neizvjesne izglede za tržišta rada u svim regijama svijeta.

Pokret Build Back Better poziva sve vlade da daju prioritet ulaganjima u održivost kako bi se osigurala radna mjesta u budućnosti.

Kako bi ponudile pravedne perspektive za sve, lokalne vlasti mogu ciljati na povećanje raznolikosti pri zapošljavanju u javnim institucijama, pružanje perspektive karijere kroz programe obuke i podrške te jačanje i diverzifikaciju lokalnog tržišta rada.

Ilustracija | Foto: arch2o.com

Za svaku dimenziju, vodič pruža praktične alate i sredstva za lokalne samouprave

Za svaku dimenziju, vodič pruža praktične alate i sredstva za lokalne samouprave, pomaže im:

Da mapiraju društvene rizike i prilike povezane s programima i inicijativama održivosti na lokalnom nivou;

Da se upoznaju sa ključnim aspektima pravednosti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju programa održivosti i primijeniti konkretne političke instrumente za podršku socijalnoj jednakosti u takvim programima;

Da identifikuju prikladne pokazatelje za praćenje društvenih učinaka tokom vremena na holistički način.

Sadržaj usmjeren na pravednost utemeljen je na gradskoj praksi i sadrži preko 30 konkretnih primjera iz gradova širom svijeta. Od standardnog alata Glasgow’s Place do metodologije Baltimore-a za prepoznavanje prioritetnih područja zdrave hrane, vodič nudi mnoge replicirane alate za vaš grad da počne planirati programe održivosti s jakim fokusom na društvenu jednakost.

Vodič je dostupan ovdje.

Izvor: pametni-gradovi.eu

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

VODIČ: Kako razviti inkluzivnije i pravednije gradove?