Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Praćenje stanja životne sredine važno za sve sektorske politike

Vlada usvojila Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2022. godinu

Vlada je na 61. sjednici usvojila Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2022. godinu. Program obuhvata šest oblasti – kvalitet vazduha, alergen polen suspendovan u vazduh, stanje ekosistema priobalnog mora Crne Gore, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, radioaktivnost u životnoj sredini i buku. 

Za sprovođenje Programa monitoringa obezbijeđena su finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore od 459.737 eura. U diskusiji je naglašeno da je realizacija programa monitoringa životne sredine jedan od osnovnih zadataka iz ove oblasti, jer rezultati monitoringa čine osnovu za ocjenu ukupnog stanja životne sredine u Crnoj Gori, preporuke u planiranju politike zaštite, kao i izradu godišnjeg izvještaja o stanju životne sredine. 

Monitoring životne sredine

Rezultati monitoringa životne sredine će poslužiti u definisanju preporuka i mjera koje treba sprovesti u narednom periodu u cilju poboljšanja stanja. Takođe, monitoring životne sredine je važan faktor u planiranju politike zaštite životne sredine, kao i pokazatelj potrebe ugradnje principa i načela zaštite životne sredine u razvojne i strateške dokumente drugih sektorskih politika kao što je industrija, poljoprivreda, energetika i drugi –  navodi se u Vladinom dokumentu.

Kako pišu u dokumentu, redovno praćenje koncentracije polenovih zrna u atmosferi od velike je važnosti sa aspekta zaštite zdravlja ljudi imajući u vidu da negativan uticaj koji izaziva polen pojedinih biljnih vrsta na zdravlje ljudi svrstava ove čestice u „prirodne“ zagađivače vazduha. 

-Uspostavljanje ovakvih mjerenja je značajno jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzibilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem liječenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera – dodaje se u dokumentu.

Oni su pojasnili i da monitoring alergenog polena suspendovanog u vazduhu obuhvata mjerenje koncentracije polena 27 alergenih biljnih vrsta u vazduhu koje se obavlja u okviru sistematskog praćenja koncentracije polena na teritoriji Crne Gore, a u okviru državne mreže za monitoring alergenog polena. Mjerenje obavlja Agencija za zaštitu životne sredine.

-Tokom 2022. godine polen će se uzorkovati na tri polenske stanice u: Baru, Podgorici i Mojkovcu. Aeropolen se sakuplja kontinuirano standardnom volumetrijskom metodom (Hirst, 1952). Uzorkovanje se radi kontinuirano u trajanju od sedam dana, u specijalnim uređajima tzv. „klopkama“. Uređaj obuhvata uticaje u vazduhu, respektivno, najviše 30 km u prečniku. Iz sedmodnevnog uzorka standardnom metodologijom sačinjavaju se dnevni uzorci u laboratoriji, koji se potom mikroskopiraju. Radi se identifikacija i broje polenova zrna 27 biljnih vrsta: lijeska, jova, čempresi/tise, brijest, topola, bukve, javor, vrba, jasen, breza, grab, platan, orah, hrast, borovi, maslina, živica, konoplja, trave, lipa, bokvica, kisjelica, koprive, štirovim, pelin, ambrozija – piše u dokmentu.

Kako se dodaje, nakon kvalitativnog i kvantitativnog pregleda aeropolena rezultati se izražavaju kao koncentracija, tj. broj zrna u kubnom metru vazduha. 

-Koncentracija polena određuje se za jedan dan, a zatim definiše za: nedelju, određenu dekadu, mjesec, sezonu i cijelu godinu, za svaku biljnu vrstu pojedinačno, odnosno za sve biljke koje produkuju alergeni polen. Ovako izražene koncentracije unose se u nedeljne i mjesečne izvještaje, a obrađeni u kvartalne i godišnji aeropalinološki izveštaj. Koncentracija polenovih zrna u kubnom metru vazduha poredi se sa graničnim vrijednostima koncentracija. 

Zaštita morskih vrsta

Prema najnovijim regionalnim ispitivanjima, više od 6 odsto morskih vrsta u Sredozemlju se sada smatra nezavičajnim vrstama jer je identifikovano oko 1000 alohtonih morskih vrsta, a njihov broj povećava se brzinom od jednog novog evidentiranja na svake 2 sedmice (Zenetos et al., 2012).

– Od ovih vrsta, 13,5 osto je klasifikovano kao invazivno po svojoj prirodi, s makrofitima (makroalgama i morskim travama) kao dominantnom grupom na zapadnom dijelu Mediterana i u Jadranskom moru, dok se polihete, rakovi, školjke i ribe uglavnom evidentiraju u istočnom i centralnom dijelu Sredozemlja. Iako se najveće bogatstvo alohtonih vrsta pojavljuje u istočnom Mediteranu, ekološki uticaj pokazuje snažnu prostornu heterogenost sa žarišnim tačkama u svim mediteranskim podslivovima. U Jadranskom moru sve više jača dinamika alohtonih vrsta. Njihov uticaj na biološku i ekološku raznolikost, kao i na ekonomiju i zdravlje ljudi postaje sve značajniji. Zbog toga je monitoring pojave, širenja i uticaja alohtonih vrsta od velikog značaja – dodaje se u dokumentu.

Kako pojašnjavaju, monitoring plutajućeg otpada na području Bokokotorskog zaliva neophodno je sprovoditi analizom na tri transekta na području Bokokotorskog zaliva koriščenjem metodologije vizuelnog cenzusa.

-U skladu sa dinamikom uzorkovanja za pojedine podprograme izvještaji i informacije sa analizama se Agenciji dostavljaju i periodično i po potrebi radi blagovremenog informisanja javnosti. Godišnji izvještaj treba da sadrži : detaljnu analizu podataka sa analizom trenda i ocjenom ekološkog statusa morskog ekosistema i mogućih izvora i uzroka zagađivanja, uključujući i detaljno pojašnjenje korišćenih metodologija za lokacije uzorkovanja i analiza, sa poređenjem u odnosu na zahtjeve MFSD i Barselonske konvencije – primjena EcAp-a i regionalnih akcionih planova, prijedlog mjera za smanjenje evidentiranih pritisaka na živi svijet mora, smanjenje zagađivanja iz ustanovljenih izvora zagađivanja, kao i predlog mjera za poboljšanje stanja morskog ekosistema – zaključuju iz Agencija za zaštitu životne sredine.

Prir. M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Kako nam digitalizacija može pomoći u zaštiti životne sredine?

ECO MNE

Agencija za zaštitu životne sredine iza sebe ostavlja uspješnu godinu

ECO MNE

Vladine mjere štednje: preći na LED rasvjetu, ne koristiti lift, kuvati u poklopljenoj posudi …