Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Važnost ozelenjavanja javne uprave i analiza ekonomskih benefita koje taj proces nosi

Javne nabavke čine značajan udio u svjetskoj trgovini koji u prosjeku iznosi 10 do 25% državnog bruto društvenog proizvoda, odnosno BDP-a. Stoga javne nabavke igraju ključnu ulogu u postizanju održivijih obrazaca potrošnje i proizvodnje. 

Promjene u lancu snabdijevanja

Kako je Vlada objavila, javne nabavke mogu podstaći promjene u lancu snabdijevanja sa pozitivnim efektom na ostatak tržišta. 

-Ipak, dostupnost kvalitetnih podataka u ovoj oblasti predstavlja problem, kako za Vladu Crne Gore, tako i za istraživački rad koji se sprovodi na ovu temu. Takođe, nepostojanje metodologije kojom bi se sprovela procjena u različitim fazama ciklusa nabavki onemogućava analizu koristi za ekonomiju ili životnu sredinu. S obzirom da su principi zelenih javnih nabavki uvedeni u Crnu Goru u 2021. godini, i da su oni na dobrovoljnoj osnovi, nemoguće je sprovesti analizu ostvarenih koristi na državni budžet i životnu sredinu – stoji u Vladinom dokumentu. 

Foto: Biznis i finansije

Vlada Crne Gore treba da obezbijedi postojanje resursa, smjernica i mehanizama praćenja kako bi se uspješno koristile javne nabavke u cilju smanjenja nabavke i korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu, kancelarijskog materijala, vode i energenata i sa namjerom da se pregledaju i prilagode pristupi ukoliko ti ciljevi nisu postignuti.

Kako je Vlada saopštila, situacija sa otpadom i otpadnim vodama u Crnoj Gori je zabrinjavajuća, gotovo alarmantna.

Neuređeni sistem upravljanja otpadom veoma se negativno odražava na vodu, vazduh, more i zemljište, kao i na klimu, ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Naročito su ugrožene podzemne vode koje su glavni izvor zaliha pitke vode i najvažniji nacionalni resurs – piše u Vladinom dokumentu.

Nacionalna strateška politika, kao i državni i opštinski planovi upravljanja otpadom, koji se baziraju na gradnji regionalnih deponija, odnosno reciklažnih centara, saniranju postojećih odlagališta smeća i rješavanju pitanja industrijskog i opasnog otpada se ne sprovode odgovarajućom dinamikom, čime nisu stvorene, ni nakon više od 15 godina, pretpostavke za punu implementaciju Zakona o upravljanju otpadom. Izostali su odlučno angažovanje nadležnih organa javne uprave, posebno jedinica lokalne samouprave i njihova međusobna saradnja u nalaženju adekvatnih zajedničkih rješenja.

Upravljanje otpadom

Upravljanje i smanjenje proizvodnje otpada u zgradama javne uprave može se primijeniti na većinu kancelarijskih aktivnosti i trebalo bi da se sprovodi u skladu sa specifičnim lokalnim uslovima, kao što su vrste otpada, lokalne usluge recikliranja, zakonodavstvo i troškovi. Kancelarije obično mogu proizvoditi manje otpada od drugih sektora, ali proizvodnja otpada ima dramatičan uticaj na životnu sredinu, a javna uprava bi trebala imati izuzetnu ulogu pokaznog primjera. Otpad koji nastaje u kancelarijama javne uprave obično uključuje papir, ambalažni materijal, potrošni materijal, električnu i elektronsku opremu, opasan otpad poput tonera, zagađivača, teških metala, baterija, požarnih aparata itd. 

Foto: Talk Business

U narednom periodu je potrebno povećati stope recikliranja. Crna Gora ne raspolaže statističkim podacima koliko se otpada generiše u javnoj upravi, već se podaci MONSTAT-a, (dio životna sredina-otpad) odnose na kumulativnu količinu otpada i procenta otpada koji se reciklira i koristi u druge svrhe.

Energetska efikasnost zgrada

Potrošnja energije je ključni aspekt uticaja javnih zgrada na životnu sredinu. Ona takođe može predstavljati značajan dio troškova povezanih sa upravljanjem zgrada. Upravljanje energijom i sistemski pristup upravljanju potrošnjom energije pružaju mogućnost javnim upravama da smanje uticaj na životnu sredinu i troškove u vezi sa energijom.

Foto: The Quint

Organi javne uprave često posjeduju ili zauzimaju znatan broj starih ili novih zgrada koje mogu biti namijenjene za različite svrhe, kao što su kancelarije, škole, bolnice i skladišta, u zavisnosti od nadležnosti svake opštine. Zgrade su ključno područje djelovanja jer su odgovorne za gotovo 40% finalne potrošnje energije (i 36% emisije GHG) i pružaju drugi najveći neiskorišteni i isplativi potencijal za uštedu energije nakon energetskog sektora.

Javna uprava može podržati pješačenje na posao ili dolazak biciklom obezbjeđenjem određenih povoljnosti – prostora za odlaganje bicikla ili trotineta, prostorom za presvlačenje i odlaganje sportske odjeće/opreme. Kada je upotreba automobila neizbježna, organi javne uprave treba da podstiču ekološki efikasnu upotrebu automobila, dijeljenjem prevoza i korišćenjem električnih vozila.  Ipak, analiza je pokazala da bez značajnih subvencija ekonomska opravdanost uvođenja električnih vozila u javnom sektoru ne postoji. 

Prir: M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

„Vodonična kuća“ na krov postavlja solarne panele koji nisu namijenjeni za proizvodnju struje

ECO POLIS

Prozirni premaz za prozore mogao bi da ohladi zgrade bez upotrebe energije

ECO MNE

Prednosti i nedostaci korišćenja biogasa