Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć riječnog korita

Uprava za vode uradila nekoliko projekata regulacije vodotoka

Uprava za vode posvećena je zaštiti vodotoka od štetnog dejstva voda, pa je u prethodom periodu posebnu pažnju posvetila lokaciji uz magistralni put Kolašin – Mojkovac.

Kako je saopšteno iz Uprave za vode, posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć rječnog korita za vodu, kao i bočna erozija korita, koja se odvija i pri protocima unutar osnovnog korita koji može da ugrozi stabilnost i pouzdanost bliskih priobalnih nasipa i takođe prouzrokuje poplave.

-Shodno navedenom, kao kritična dionica prepoznata je lokacija uz magistralni put Kolašin – Mojkovac, koja predstavlja opasnost od odsijecanja u slučaju pojave velikih voda. U 2022. godini urađen je Glavni projekat izgradnje obaloutvrde sa regulacijom korita rijeke Tare, u cilju zaštite od poplava, na lokaciji Moračko Trebaljevo, opština Kolašin. U 2023. godini urađena je revizija projekta, nakon čega treba pronaći finansijska sredstva za izvođenje radova u skladu sa projektom – navodi se u saopštenju

Kako je, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu potrebno da investitor prije izvođenja radova za radove i objekte sprovede i postupak procjene uticaja na životnu sredinu, Uprava za vode izradila je Projekte procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Moračko Trebaljevo, u dužini od 400 m, koji ima za cilj regulaciju tj. izgradnju obaloutvrde rijeke Tare na pomenutoj dionici u cilju zaštite vodnog tijela, regulisanje vodnog režima rijeka, zaštitu životne sredine terena i objekata u okolini (usled nekontrilisanog odlaganja otpada u koritu i po stranama).

Ilustracija – Foto: ehsdailyadvisor.blr.com

-Takođe, cilj je i zaštita i remedijacija dolinskog dna, u svrhu zaštite živog svijeta rijeke i obezbjeđenje nastavka života ihtiofanune u projektnom prostoru (dokle god meteorološki uslovi to dozvoljavaju). Plan podrazumijeva i posrednu zaštitu terena od nestabinosti i erozije, kao i umanjivanja uticaja nekontrolisanog dejstva bujičnih voda rijeke Tare na ovom potezu, posebno na konkavnoj strani (lijeva obala) – poručuju iz Uprave za vode.

Projekat procjene uticaja na životnu sredinu urađen je i za rijeku Sutorine – izgradnja objekta hidrotehničke infrastrukture – regulacija dijela korita rijeke Sutorine u dužini cca 750m.

-Regulacija rijeke Sutorine na predmetnoj dionici, projektovana je u cilju prevazilaženja postojeće ugroženosti ovog vodotoka i njegovog priobalja, sadržane uglavnom u opštoj nestabilnosti korita, mjestimično ruševnim obalama i plavljenjem ugroženim priobalnim površinama na lijevoj i desnoj obali. Za sve navedene projekte čekamo saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine na procjene uticaja na životnu sredinu – zaključuje se u saopštenju.

Prir. M.V.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Uprava za vode uradila nekoliko projekata regulacije vodotoka

ECO MNE

Plivanje u kanalizaciji: Kako da očistimo Evropske (i naše) rijeke?