Ukinuta odluka o povećanju kapaciteta solarne elektrane Briska Gora

Vlada je stavila van snage zaključke od 1. oktobra 2020. godine, kojim je bilo predviđeno povećanje zone za izgradnju solarne elektrane na Briskoj Gori i povećanje kapaciteta tog energetskog objekta sa 118 na 262 megavata.

Ranijim zaključkom bila je donešena odluka o izmjeni prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj, čime je bilo predviđeno povećanje zone za izgradnju solarne elektrane na Briskoj Gori sa 467 ha na 925,25 hektara, a prepoznate su tri prostorne cjeline u okviru zone za izgradnju solarnih elektrana.

Kako je saopšteno iz Vlade, odluka je ukinuta zbog nedostataka u proceduri donošenja planskog dokumenta, kao i neodrživosti planskih rješenja sa aspekta uticaja na životnu sredinu na lokalitetima Zoganjske polje, Solana, Knetsko i Šasko jezero, posebno zbog staništa ptica.

Vlada je u decembru 2018. usvojila odluku o davanju u dugoročni zakup zemljišta na tom lokalitetu, konzorcijumu kompanija – finski Fortum i EPCG i firma Sterling & Wilson.

Izgradnjom solarne elektrane na Briskoj Gori, Crna Gora bi dala značajan doprinos borbi sa globalnim klimatskim promjenama.

-Solarnu elektranu čine solarni fotonaponski sistemi koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu energiju. S obzirom na to da prilikom proizvodnje električne energije nema štetnih produkata, realizacija elektrane neće imati negativnog uticaja na naselja i zaštićena prirodna dobra u kontaktnim zonama – saopštila je Vlada prošle godine.

Kako je tada saopšteno, solarne elektrane gradile bi se na lokacijama na kojima je obezbijeđena saobraćajna pristupačnost i priključci na mrežu elektroenergetske i druge tehničke infrastrukture. 

Planirana godišnja proizvodnja solarne elektrane, nakon završetka obje faze projekta, trebalo je da iznosi oko 450 GWh električne energije godišnje.

Prir. M.L.

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *