Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Od 30. aprila do 3. maja u Etno selu „Brezna“

Trodnevni kamp građanske inicijative ,,Spasimo Komarnicu” – edukativno – protestne aktivnosti za očuvanje kanjona

Građanska inicijativa „Spasimo Komarnicu“ organizovaće protestno-edukativni kamp od 30. aprila do 3. maja u Etno selu „Brezna“ pod sloganom „Divlja i slobodna Komarnica“.

Tokom trajanja kampa svi učesnici će imati priliku da učestvuju u radionicama – Ekološke vrijednosti Komarnice, Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora – šanse i mogućnosti, ali i da uživaju u kajakingu, hajkingu, foto šetnjama, mušičarenju i postavljanju foto zamki.

Ilustracija | Foto: Građanska inicijativa „Spasimo Komarnicu“

Građanska inicijativa „Spasimo Komarnicu” sredinom marta organizovala je tribinu sa koje je poručeno da bi šteta koja bi nastala izgradnjom hidroelektrane (HE) Komarnica bila nemjerljiva po životnu sredinu.

-Ovakav projekat dao bi par procenata ukupne potrebne energije, a zauzvrat potopio jedan od pet najljepših i najznačajnih kanjona Crne Gore i Balkana – poručeno je sa tribine.

Na Javnoj raspravi oko nacrta detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici održanoj krajem marta iznijeto je niz primjedbi koje su prihvaćene.

U izvještaju sa Javne rasprave dati su sljedeći stavovi koji se uglavnom odnose na SPU (stratešku procjenu uticaja) na stanje životne sredine, a samo dijelom na Plan: 

-Iako se kota 811mnm predlaže kao optimalna, treba naglasiti da postoje negativni uticaji na određene segmente životne sredine. Razmatrajući opšti koncept zauzimanja kanjonskog dijela, ali i šireg područja zaključuje se da će sljedeće grupe pretrpjeti najveće negativne uticaje: flora i staništa koja grade fauna beskičmenjaka riječnog dna –bentos, fauna riba i fauna sisara – navodi se u izvještaju sa Javne rasprave.

U Planu su istaknuti pozitivni i negativni uticaji izgradnje HE Komarnica. 

-U Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  definisane su moguće mjere za ublažavanje negativnog uticaja po svakom segmentu. („Mjere predviđene u cilju sprječavanja smanjenja ili otklanjanja značajnijih negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu do kojih dovodi realizacija plana“). Potrebno je za Emerald područja navesti da su potencijalna i uvrstiti prepoznata potencijalna Natura 2000 staništa shodno Katalogu staništa Crne Gore od značaja za Evropsku Uniju (direktiva o staništima) – kaže se izvještaju.

Takođe, na Javnoj raspravi su prihvaćene i primjedbe da se  osim opštih ciljeva zaštite životne sredine, prihvati i zaštita habitata, endemičnih i ugroženih vrsta flore i faune.

-Međusobna informisanost i saradnja sa BiH je nužna i poželjna ne samo u fazi eksploatacije, već i u fazi planiranja i projektovanja ovog hidrosistema, navedeno je u dokumentu SPU. Direktorat za životnu sredinu će to po prijemu dopisa od Direktorata za planiranje prostora i učiniti – dodaje se u izvještaju.

S druge strane, Vlada je na 62. sjednici donijela Odluku o davanju koncesije Elektroprivredi Crne Gore za korišćenje prirodnog bogatstva, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta HE Komarnica i proizvodnje električne energije. 

Takođe, Vlada je na sjednici prihvatila i Nacrt ugovora o koncesiji, a Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da sprovede postupak pregovora sa Elektroprivredom Crne Gore, u cilju usaglašavanja konačnog teksta ugovora i da ga u roku od 60 dana dostavi Vladi na razmatranje i prihvatanje.

HE Komarnica | Foto: EPCG

-Koncesionim aktom je predviđeno da se koncesija za izgradnju HE Komarnica dodijeli bez objavljivanja javnog oglasa, direktno privrednom društvu Elektroprivreda Crne Gore, kao akcionarskom društvu u kojem Država Crna Gora ima više od polovine akcija, koje je 26. oktobra 2020. godine podnijelo Ministarstvu ekonomije Ponudu za koncesiju. Na osnovu sprovedenog postupka Tenderska komisija je konstatovala da je  Elektroprivreda Crne Gore dostavila svu potrebnu dokumentaciju i da je podobna za učešće u daljem postupku davanja koncesije, kao i da ispunjava sve uslove propisane Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica – navodi se u Vladinom dokumentu.

Prema Vladinom dokumentu, instalisana snaga HE Komarnica biće 171,9 MW, a planirana godišnja proizvodnja 213,0 GWh. Kota krune brane biće 814 mnm, a dužina brane u kruni 211 m. Visina brane od temelja planirana je za 171 m.

-Za vodotok Komarnica predlaže se donošenje odluke o davanju koncesije društvu „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, na period od 30. godina, za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekata HE Komarnica u cilju proizvodnje električne energije – navodi se u dokumentu. 

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju HE Komarnica je od 260 do 290 miliona eura. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, kompanija u većinskom državnom vlasništvu, uradila je niz istraživanja za potrebe izrade projektne dokumentacije za HE Komarnica. Istraživanja su urađena u saradnji sa Elektroprivredom Srbije (EPS). 

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

HE sa velikim akumulacijama najbolje mogu odgovoriti izazovu klimatskih promjena

ECO POLIS

Rekordan rast globalnih kapaciteta obnovljivih izvora u 2023. godini

ECO POLIS

Do 2026. polovina dobijene električne energije mogla bi da dolazi iz izvora sa niskim emisijama