ZERO WASTE koncept: Otpad pretvoren u resurs

PODGORICA – Otpad vidimo kao resurs. Naša vizija je Crna Gora bez otpada. Tačnije, naš cilj je da otpad ne završava na deponiji, već da svako od nas proizvodi manje otpada, a onaj koji se proizvede, da se tretira na cirkularan način – saopštila je Ecoportalu, Emina Adrović, koordinatorka Zero Waste Cities programa iz NVO Zero Waste.

Međunarodni dan čišćenja obala organizovan širom Crne Gore

Cilj Međunarodnog dana čišćenja obala nije kratkoročno i prividno ukloniti otpad, već pronaći rješenje za prestanak gomilanja plastike za jednokratnu upotrebu, jer upravo ona čini više od polovine otpada svake godine. Najveći zagađivači su svjetske, ali i lokalne kompanije koje proizvode napitke u amabalaži za jednokratnu upotrebu.