Inženjerske inovacije u hidroenergetskom sektoru

Hidroenergija se smatra sve važnijim izvorom fleksibilnosti elektroenergetskih sistema koji ima sposobnost uravnoteženja brzo rastućih kapaciteta različitih obnovljivih izvora energije, prvenstveno vjetra i sunca, u elektroenergetskoj mreži. Nove XFLEX HYDRO tehnologije koje se testiraju imaju zadatak da dramatično poboljšaju fleksibilnu proizvodnju hidroelektrana i prateće usluge.