Gdje završavaju stare vjetroturbine?

Procjenjuje se da će do 2050. godine 43 miliona tona lopatica vjetroturbina završiti svoj životni vijek, te ih je neophodno uvrstiti u tokove upravljanja otpadom.

Vjetroelektrane – zelena budućnost

Vjetroelektrana ili vjetropark predstavlja grupu pojedinačnih vjetroturbina na istoj lokaciji koje služe za proizvodnju električne energije. Vjetroparkovi se razlikuju po veličini i mogu biti sačinjeni od svega nekoliko vjetroturbina do više stotina njih. Mogu se graditi na kopnu, u priobalju, na pučini mora, pa čak i u vazduhu. Tehnologija visinskih vjetroelektrana bazirana je na konceptu iskorištenja energije vjetra u višim slojevima atmosfere i postavljanju vjetroturbina u vazduhu bez potpore tornja.