ZERO WASTE koncept: Otpad pretvoren u resurs

PODGORICA – Otpad vidimo kao resurs. Naša vizija je Crna Gora bez otpada. Tačnije, naš cilj je da otpad ne završava na deponiji, već da svako od nas proizvodi manje otpada, a onaj koji se proizvede, da se tretira na cirkularan način – saopštila je Ecoportalu, Emina Adrović, koordinatorka Zero Waste Cities programa iz NVO Zero Waste.

Kako Crna Gora upravlja rizicima od poplava

Strategija upravljanja vodama u oblasti zaštite od voda definisala je kao strateški cilj smanjenja rizika od štetnog dejstva voda i u okviru ovog cilja operativne ciljeve i mjere za njegovo dostizanje