Seminar u organizaciji AF u Podgorici: Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće

PODGORICA – Seminar pod nazivom: „Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće”, u organizaciji Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice, održan je 23. septembra u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Seminar sa međunarodnim učešćem predstavlja aktivnost u kontekstu obilježavanja trideset godina od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.