EU uvela Direktivu o plastici za jednokratnu upotrebu

Prema Direktivi o plastici za jednokratnu upotrebu (SUP), kese, boce, kutije za piće i hranu za trenutnu potrošnju, paketi i omoti, filteri za duvan, sanitarni predmeti i vlažne maramice će i dalje biti ograničeni