Proizvodnja energije iz otpada

Podaci pokazuju da se na 1 kilogram otpada dobija 0,70 kWh električne energije, 1,4 kWh toplotne energije, 0,02 kg pepela, 0,01 kg prašine i 0,2 kg šljake.